VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému projevu, přednášce v rámci známého oboru, rozumět rozhlasovým projevům ve spisovném jazyce, TV hrám a filmům, pokud se užívá spisovného jazyka, rozumět odborným diskusím v rámci známého oboru.
Čtení: umět rychle pochopit význam a obsah článku na známé téma, rozumět textům o aktuálních otázkách, podrobně rozumět textům ze svého oboru, umět najít v příručce potřebné informace.
Ústní projev: umět podrobně ústně informovat o zajímavých tématech, umět ústně shrnout obsah diskuse, rozumět ději divadelní hry a umět ji převyprávět, umět vysvětlit své stanovisko, klady a zápory, umět formulovat příčiny, mít plynulý projev, dostatečnou slovní zásobu v rámci běžných témat, umět komunikovat s menšími chybami, pokud vedou k nedorozumění, umět je opravit.
Písemný projev: umět napsat zprávu, referát, shrnutí článků na běžné téma, umět písemně argumentovat, vysvětlit problém, umět napsat podrobný text o událostech a zážitcích, krátkou recenzi, v osobních dopisech vyjadřovat pocity, formulovat, co je nejdůležitější.
Kód:21-68-N51
Určeno:pedagogickým pracovníkům SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Lektor:Mgr. Iva Kroužilová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:65240 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Kurz je realizován na zakázku pro SZeŠ a SOŠ Poděbrady, nelze se přihlašovat individuálně.
Cena podle rozsahu a počtu účastníků kurzu - skupina do 7 účastníků: 9 320 Kč/1 účast.
Kurz bude probíhat 3 hod. týdně ve 2 semestrech - od září 2018 do konce června 2019.
Termín zahájení:St 05.09.2018   13:30-16:00
Termín ukončení:06/2019 
Místo konání:SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355