VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování

Seminář je zaměřen na problematiku nežádoucího chování žáků, konkrétně na vhodné komunikační postoje a prostředky, které mohou pedagogové využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování žáků. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím.
Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace, které budou v rámci semináře analyzovány z hlediska vhodného řešení.
Obsah - témata:
- projevy nežádoucího chování žáků v běžném provozu školy
- prevence rizikového chování žáků
- včasná intervence
- možnosti komunikace s rodiči
- výchovná komise
- zásady komunikace
- metody a techniky profesionálně vedeného rozhovoru
- případová konference – jak ji svolat, kdo se účastní
- účel a smysl případové konference
- kazuistiky
- příklady dobré praxe
Kód:21-76-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SOU Čáslav, Žižkovo nám.
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:15500 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 20.05.2019   09:00-16:00
Místo konání: SOU Čáslav, Žižkovo nám. 75