VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Konverzační kurz angličtiny 1

Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
- Já, rodina a přátelé
- Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
- Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
- Sociální problémy, kriminalita
- Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
- Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
- Volné téma - země lektora, školské systémy, projekty EU, historie
Kód:21-79-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora
Lektor:Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:21350,00 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků: 3 050 Kč při 7 účastnících.
Termíny vyučování = 6x4hod.=24 hod.
2.5., 16.5.,23.5.,30.5.,13.6.,27.6.2019
Termín zahájení:Čt 02.05.2019   13:30-17:00
Termín ukončení:27.06.2019 
Místo konání:SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202