VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Konverzační kurz angličtiny 1

Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
- Já, rodina a přátelé
- Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
- Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
- Sociální problémy, kriminalita
- Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
- Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
- Volné téma - země lektora, školské systémy, projekty EU, historie
Kód:21-79-P61
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Iva Časarová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:20 000,-- Kč
Délka:24 hod.
Termín zahájení:Út 28.05.2019   13:30
Termín ukončení:27.06.2019 
Místo konání:VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, Benešov