VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint

Seminář je zaměřen na pokročilé funkce aplikací kancelářského balíku Office, které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.
Používání kancelářských programů se stalo již samozřejmostí, ale řada uživatelů s nimi pracuje jen na základní úrovni a nevyužívá pokročilé funkce. Pokročilými nejsou ani tak proto, že by bylo složité je používat, ale spíše proto, že ušetří čas strávený při tvorbě dokumentu, výrazně zlepší vzhled hotového dokumentu, a mohou dokonce zabránit problémům při konverzi dokumentu do formátu pdf, kdy se neprofesionálně zpracovaný dokument může „rozpadnout“.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogů s pokročilými funkcemi kancelářského balíku Microsoft Office. Pedagogové získají přehled o možnostech využití vybraných funkcí Microsoft Office pro běžnou školní praxi.
Obsah – témata:
Microsoft Office Word 2017
- Styly. Výhody, které přináší jejich použití při formátování rozsáhlých textů – výroční zprávy, školního vzdělávacího programu, vnitřních směrnic apod. (jednotný vzhled, snadné změny struktury dokumentu – přehazování kapitol, generování obsahu).
- Tabulky. Klasická tabulka s převahou textu. Operace s tabulkou, řazení a výpočty – seznam žáků. Rozsáhlá tabulka – seznam žáků. Tabulka jako nástroj pro uspořádání strukturovaného textu – program sportovního kurzu. Skrytá tabulka (bez čar) – přihláška do výběrového semináře, předmětu, kurzu.
- Šablony. Rozdíl mezi šablonou dokumentu a dokumentem. Připravený (předtištěný) obsah a skryté nástroje – automatické texty. Správa šablon.
- Hromadná korespondence. Princip hromadné korespondence (data + výstupní sestava = sloučený dokument). Formulářový dopis – souhlas zákonného zástupce. Obálky pro rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám. E-mail – zadání seminární práce.

Microsoft Office Excel 2017
- Data. Zpracování tabulky s daty, řazení, filtrování, přeskupování, skrývání sloupců – seznam vyexportovaný ze systému online (Bakalář, Certis apod.).
- Výpočty. Obecné zásady pro výpočty. Konstrukce vzorce pomocí operátorů a funkcí v klasické tabulce. Funkce v tabulkách dat – úpravy seznamu ze systému online. Kontrola návazností (předchůdci a následníci).
- Nástroje pro analýzu. Podmíněné formátování. Automatická tabulka. Minigraf. Kontingenční tabulka.
- Tisk. Specifika tisku v tabulkovém editoru – tisk části listu, tisk rozsáhlých tabulek na více listů papíru. Záhlaví a zápatí.

Microsoft Office PowerPoint 2017
- Práce s obsahem snímku. Vkládání objektů do snímku přes kartu Vložení. Práce s rozložením snímku, tvorba vlastního rozložení. Úpravy a animace objektů.
- Prezentace ve výuce. Prezentování před třídou – elektronické učební materiály pro žáky, tištěné podklady pro vyučujícího a pro žáky. Využití poznámek u snímku. Uložení prezentace tak, aby fungovala bezchybně i na jiném počítači. Různé možnosti prezentování – výběr snímků, jiné pořadí snímků, zobrazení prezentujícího, smyčka.
- Tištěné propagační materiály – PF, letáky, brožury. Formát snímku, kvalita fotografií versus velikost prezentace. Export do formátu obrázku nebo pdf pro účely publikování.
- Multimediální prezentace. Práce se zvukem – vložení hudby, záznam mluveného komentáře, hlasitost, střih zvuku v prezentaci. Vložení videa. Export do formátu mp4 nebo wmv.
Kód:21-82-L61
Určeno:pro pedagogický sbor SŠ designu a řemesel Kladno - akce na zakázku.
Lektor:RNDr. Jan Jirátko
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:30000* Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:*Akce na zakázku pro SŠ designu a řemesel Kladno, smluvní
cena pro školu: 30 000 Kč (do 15 účastníků)
Termín konání:St 30.01.2019   08:00-15:00 (1. díl)
St 06.03.2019   08:00-15:00 (2. díl)
St 27.03.2019   08:00-15:00 (3. díl)
Místo konání: SŠ designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279