VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému projevu, přednášce v rámci známého oboru, rozumět rozhlasovým projevům ve spisovném jazyce, TV hrám a filmům, pokud se užívá spisovného jazyka, rozumět odborným diskusím v rámci známého oboru.
Čtení: umět rychle pochopit význam a obsah článku na známé téma, rozumět textům o aktuálních otázkách, podrobně rozumět textům ze svého oboru, umět najít v příručce potřebné informace.
Ústní projev: umět podrobně ústně informovat o zajímavých tématech, umět ústně shrnout obsah diskuse, rozumět ději divadelní hry a umět ji převyprávět, umět vysvětlit své stanovisko, klady a zápory. Umět formulovat příčiny. Mít plynulý projev, dostatečnou slovní zásobu v rámci běžných témat. Umět komunikovat s menšími chybami, pokud vedou k nedorozumění, umět je opravit.
Písemný projev: umět napsat zprávu, referát, shrnutí článků na běžné téma, umět písemně argumentovat, vysvětlit problém, umět napsat podrobný text o událostech a zážitcích, krátkou recenzi. V osobních dopisech vyjadřovat pocity, formulovat, co je nejdůležitější.
Kód:21-83-R51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Karla Ichová
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:52800 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
8 220 Kč při 7 účastnících, 7 200 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 230 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. od XY do cca XY.
Termín zahájení:St 19.09.2018   14:00-15:30
Termín ukončení:27.06.2019 
Místo konání:3.ZŠ Rakovník, Okružní 2331