VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Počítačová kriminalita, kyberšikana

Seminář je zaměřen na aktuální problematiku počítačové kriminality, na možnosti, jak proti tomuto jevu preventivně v podmínkách škol působit. Přináší základní aktuální informace o celé problematice, znalosti pomohou pedagogům působit v tomto oboru primární prevence co nejefektivněji.
Vlastní obsah – témata:
- úvod do problematiky, základní pojmy, subjekty zúčastněné v rámci počítačové kriminality – osoba pachatele, osoba poškozeného – 15 min.,
- nejvýznamnější projevy počítačové kriminality a jejich trestněprávní postih - trestné činy porušující soukromí, ilegální sbírání a zneužívání osobních údajů, nosičů informací a dat, pomluva a nepravdivé informace – 1 hodina,
- pozornost bude věnována i tolik aktuální kyberšikaně, zejména jejím projevům, způsobům předcházení a strategii řešení jednotlivých případů – 3 hodiny,
- trestné činy se vztahem k obsahu počítače - šíření pornografie, extremismus, hoax - 15 min.,
- trestné činy ekonomické – neoprávněný přístup k datům, tvorba programů s čistě destruktivním charakterem, zneužití platebních a úvěrových karet (carding), počítačová (průmyslová) špionáž, padělání – 1 hodina,
- další formy trestné činnosti – Phreaking, Phishing, Pharming, neoprávněné monitorování elektronické komunikace (Sniffing), doménové pirátství (Cybersquatting) – 15 min.,
- trestné činy porušující autorská práva – Cracking, sdílení dat prostřednictvím p2p sítí, zpřístupňování dat prostřednictvím anonymních FTP/WEB hostingů – 1 hodina,
- prevence před počítačovou kriminalitou – bude probrána v rámci dílčích témat,
- mezinárodní aktivity vyvíjené v rámci boje s počítačovou kriminalitou – 15 min.
Časový prostor bude poskytnut pro dotazy k tématu a diskusi. - cca 30 min.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům další aktuální informace o problematice počítačové kriminality a inspirovat je k jejich využití při přípravě preventivních opatření ve školách.
Kód:21-84-S61
Určeno:pedagogickému sboru SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Lektor:PhDr. et Mgr. Jan Traxler
Organizační garant:
Cena:15500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Čt 29.08.2019   08:30-15:30
Místo konání:Horky nad Jizerou 35