VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Příklady kolem nás - Nápadník do hodin matematiky

Praktický seminář s dílnou je zaměřen na využití matematiky a matematických znalostí v běžných životních situacích, které umožňují žákům pochopit využití matematiky v reálném životě. Na modelových příkladech a situacích přiblíží rozmanité metody a formy práce, které podporují rozvoj matematických kompetencí – matematickou gramotnost. Účastníci si některé činnosti, aktivity, metody a formy práce společně prakticky vyzkouší.
Materiály využívané v semináři (pracovní listy, nápadník) získají účastníci v elektronické podobě.

I. část – Matematizace problémů z reálného života a úvodní aktivity
První část praktického semináře se zaměří na využití motivačních a netradičních aktivit v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy. Nabídne účastníkům hry s matematickou tematikou pro utužení třídního kolektivu a posílení sociálních vazeb či relaxační a protahovací cvičení, nezbytná pro dobrý rozvoj žáků, seznámí je s řadou dalších aktivit, které mohou zařadit do vlastní výuky. Rovněž budou představeny pomůcky, které lze jednoduše vyrobit a využít během párové či skupinové práce tak, aby si děti byly schopny samy rychle zkontrolovat správnost své odpovědi.
Obsah – témata:
- teoretický úvod, matematizace problémů z reálného života
- situace vhodné pro využití her, úloh z běžného života
- modelové situace her a úloh
- různé metody a formy práce ve třídě
- představení pomůcek pro párovou a skupinovou práci s možností samostatné zpětné kontroly žákem
- využití stolních her pro rozvoj matematické a prostorové představivosti
- využití karetních her jako jedné z možností pro budování jednoduchých strategií
- vzájemná inspirace pro práci s interaktivní tabulí – náměty, diskuse
- diskuse a zpětná vazba účastníků

II. část – Rozšiřující aktivity - Nápadník
Druhá část praktického semináře se zaměří na modelové situace, propojení finanční gramotnosti s matematikou, zařazení pohybových aktivit ad. Nabídne účastníkům zásobník aktivit pro rozvíjení matematických představ a k prohlubování geometrického učiva (skládanky, prostorové práce, orientace ve schématu, v rovině, ve čtvercové síti) i náměty na zapojení moderních technologií do výuky na 1. stupni základní školy.
Obsah – témata:
- situace vhodné pro využití pracovních listů nebo praktických aktivit a cvičení
- finanční gramotnost – hospodaření domácnosti, pracovní listy (ucelený blok listů)
- ukázka skládankového učení v hodině matematiky
- zařazení relaxačních pohybových aktivit s příběhem s matematickou tematikou
- pohybové aktivity - Molekuly, Vězni, Elektrika, Lovci perel
- slovní úlohy v učivu prvního stupně – diskuze
- zlomky, desetinná čísla – příběhy, pracovní listy
- geometrie – nápady k procvičování představivosti a orientace v rovině
diskuse a zpětná vazba účastníků
Kód:21-89-Z61
Určeno:pro pedagogický sbor ZŠ Hostivice (1. stupeň) - akce na zakázku.
Lektor:Mgr. Jan Horák
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:15500 * Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:*Akce na zakázku pro ZŠ Hostivice (2. stupeň), smluvní cena pro školu:
15 500Kč (16 – 25 účastníků).
Termín konání:Pá 01.02.2019   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704