VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s Google Suite For Education (GSFE)

Praktický seminář je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků při využívání nových digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě obecně. Program představí základní výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education.
Účastníci získají kompetence pro nasazení a správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy, v řízení školy.
Seminář je zaměřený prakticky, v průběhu budou předvedeny ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE i ukázky využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků.
Rozsah a úroveň probírání jednotlivých témat bude vycházet ze zájmu účastníků a z úrovně jejich dosavadních znalostí a IT dovedností.
Nasazení GSFE nevyžaduje žádné investice a umožňuje snížit náklady na technické vybavení škol (menší náklady na obnovu a provoz vlastních serverů atd.). Cloudové služby dovolí řízený přístup kdykoli a odkudkoli při současném zvýšení bezpečnosti dat.
Obsah – témata:
1. Řízení školy s využitím služby GSFE, praktické ukázky a činnosti
- klíčová charakteristika GSFE pro potřeby řízení školy a moderní vzdělávání
- problémy praxe a jejich řešení v cloudových službách pomocí týmové spolupráce realizované ve sdílených dokumentech v agendě ředitele, v agendě ekonomické, v agendě učitele a v rámci moderního vzdělávání
- možnosti zřízení služby GSFE pro školu, licence zdarma, neomezené úložiště pro každého uživatele, přehled poskytnutých služeb, rozdíl mezi osobním a doménovým účtem, administrátorské prostředí GSFE
- práce s různými formáty editorů pro psaní nebo prohlížení textů, tabulek, prezentací, obrázků, formulářů
- ukázky práce se sdíleným dokumentem v rámci týmu ve stejném čase/v rozdílném čase (např. záznamy porad)
- srovnání práce s režimy návrhů úprav sdílených dokumentu a jejich přijímání či odmítnutí (návrhy změn dokumentů, např. ŠVP, školního řádu, organizace školního roku, plánu DVPP, plány předmětových komisí)
- efektivní management v rámci techniky řízení času (zadávání úkolů, kalendář, formuláře pro autoevaluaci, sebehodnocení, hodnocení akcí – výstupy z třídních schůzek, pedagogických porad apod.)
2. Provázanost GSFE s webovým a lokálním prostředím
- dokumenty uložené v lokálním prostředí - možnosti synchronizace s cloudovým úložištěm
- dokumenty vytvářené v prostředí internetového prohlížeče a automatická synchronizace dokumentů
3. Sdílení dokumentů v rámci domény a veřejné publikování
- oprávnění přístupů k souborům, možnosti zabezpečení
- veřejné publikování souborů na webových stránkách školy
Kód:21-92-A61
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.,
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:seminář pro ped. sbor, nelze se přihlašovat
Termín konání:St 13.02.2019   13:30-16:45 (1. díl)
St 13.03.2019   13:30-16:45 (2. díl)
Místo konání:GULZ, U Libeňského zámku 1