VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol - dovednosti k zvládání nároků profese

Vzdělávací program je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj (OSR) - na rozvoj schopností a dovedností potřebných ke zvyšování kvality práce pedagogů ve středním vzdělávání, na zvládání náročného profesního i osobního života.
Obsah programu tvoří dva dílčí semináře, zaměřené na důležitá témata v kontextu OSR, která účastníkům pomohou v oblasti sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností včetně asertivní komunikace, v rozvoji profesionální sebereflexe i v cílené profesní psychohygieně a prevenci stresu a syndromu vyhoření.
Obsahová struktura programu:
1. Asertivní komunikace pro pedagogy
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol. Účastníci si zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si vyzkouší a nacvičí řešení jak běžných, tak i náročných či emočně vypjatých komunikačních situací, což jim v následné pedagogické praxi umožní úspěšně se vyrovnat s komunikační zátěží i se stresovými faktory.
Obsah – témata:
- typy komunikace – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
- komunikační styly
- principy asertivní komunikace
- asertivní práva a povinnosti
- asertivní techniky
- asertivita a stres
- asertivita a autorita
- asertivní jednání s žáky a studenty
- asertivní jednání s rodiči
- praktické situace, rozbor, nácvik možného řešení

2. Stres v práci pedagoga
Program je zaměřen na zmapování stresorů a stresových situací a na aplikaci konkrétních nástrojů psychohygieny, které mohou pedagogové použít před při i po stresové situaci. Program slouží také jako jeden z nástrojů prevence proti možným nežádoucím dopadům role pedagoga – workoholismu a syndromu vyhoření.
Obsah – témata:
- psychologická podstata stresu, eustres a distres
- stres a stresory
- egodefenzivní mechanismy a stres
- stresující životní situace
- individuální mapa stresorů
- specifické stresové faktory práce pedagoga
- workoholismus a syndrom vyhoření
- prevence vůči stresu
- nácvik relaxačních technik (progresivní relaxace, dechová a isometrická cvičení, technika HA – HO)
Kód:21-93-U61
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:26500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlásit. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:St 17.04.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 18.04.2019   08:00-15:00 (2. díl)
Místo konání:SPŠ Tachov