VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga

Seminář zaměřený na získání ucelených informací k systémovým opatřením pro společné vzdělávání, na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů škol pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Pozornost bude věnována i posilování komunikačních dovedností v náročných situacích, které společné vzdělávání může pedagogům přinášet.
Součástí programu je trénink zátěžové situace před kamerou, k jejímu řešení slouží navazující projekce a okamžitá analýza videonahrávek.
Obsah – témata:
I. část – Systémová opatření pro společné vzdělávání
Klíčové principy inkluzivního vzdělávání
Legislativní východiska:
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
- práva a povinnosti zákonných zástupců ve vzdělávání žáků
Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- příklady podpůrných opatření 1. stupně
- role školského poradenského zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PPP)
Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- role školy a školských poradenských zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
- úloha asistenta pedagoga a další personální podpory
Zásady financování společného vzdělávání
- financování
- výkaznictví
Doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
- analýza možností školy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- revize plánu DVPP
- využití OP VVV - projektů zjednodušeného vykazování
II. část – Zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga
- nároky na komunikační dovednosti pro práci pedagoga s důrazem na situace společného vzdělávání
- analýza krizových faktorů ovlivňujících komunikaci pedagogů s žáky, rodiči i kolegy
- trénink vedení dialogu – jak v nás soupeří pocity, myšlenky a postoje
- empatie v průběhu rozhovoru, klamné vybití emocí a umění emočního vyladění na komunikační partnery
- umění aktivního naslouchání a přínosného vyhodnocení potřeb komunikující protistrany
- porozumění klíčovým signálům neverbální komunikace
- rozdílné způsoby kritiky i pochval a jejich dopad na emoce a způsob chování
- konflikt na straně žáků, zátěžová komunikace s rodiči
- zmírňování verbální agrese, identifikace projevů lhaní, usměrňování zlostného přístupu
- přerámcování útočné komunikace – konkrétní příklady, jak reagovat v situacích, kdy se nás komunikující protistrana snaží emočně zasáhnout či nám ve slovní rovině ublížit
Kód:21-A7-A61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik, PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:dle účastníků Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:St 24.04.2019   14:30-18:00 (1. díl)
St 15.05.2019   14:30-18:00 (2. díl)
Pá 20.09.2019   09:00-16:00 - místo bude upřesněno (3. díl)
Místo konání:Praha 4 - Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1