VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka

Nácvik mluveného projevu při výuce cizího jazyka je jednou z významných složek vyučovacího procesu. Pro praktické využití jazyka je tato dovednost pro žáky klíčová, a zároveň velmi obtížná. Tento seminář nabízí inspiraci pro ty, kteří hledají cestu, jak zlepšit produktivní řečové dovednosti svých žáků.
Teoretická část semináře se zaměřuje na jednotlivé problémy spojené s nácvikem ústního projevu v hodinách anglického jazyka a na způsoby jejich řešení. Praktická část se věnuje hrám a aktivitám, jež žáky motivují k přirozenému ústnímu projevu čili k rozvíjení a upevňování svých komunikačních dovedností v cizím jazyce.
Seminář bude realizován ve dvou osmihodinových blocích. První blok bude obsahovat část teoretickou a část praktických aktivit, druhý blok bude sestávat pouze z části praktické.
Obsah – témata:
I. část – Teorie mluveného projevu v cizím jazyce
- mluvení jako jedna z klíčových jazykových kompetencí, spojitost s poslechem, slovní zásobou, gramatikou
- efektivní motivace, vytváření vhodného prostředí ve třídě, aktivní zapojení žáků
- význam vytváření situací podporujících přirozenou interakci ve vyučovacím procesu
- hledání rovnováhy mezi správností mluveného projevu a plynulostí mluveného projevu
- opravování chyb při procvičování ústního projevu – jak často a kdy žáky opravovat, možné verbální i non-verbální způsoby opravování
- problematika správné výslovnosti
- jazyk jako nástroj společenských a kulturních pravidel (nutnost učit žáky používat vhodné výrazové prostředky v různém kontextu)
- možné formy nácviku mluvení – dril, vedené procvičování, volný ústní projev
II. část – Praktické aktivity pro nácvik mluveného projevu v angličtině
Přímé aktivní zapojení účastníků, v závislosti na charakteru aktivity práce ve dvojicích či menších skupinkách. Cizí jazyk bude používán jako prostředek tvoření a pokládání otázek, poskytování informací, rad, vyjadřování názoru, souhlasu a nesouhlasu, srovnávání, parafrázování, předávání informací od druhých, tvoření hypotéz, dedukce, návrhy, vyjadřování záměru, diskuze, přesvědčování, podávání vysvětlení, popisování lidí, věcí a situací, vyprávění.
- aktivity zaměřené na procvičování ústního projevu bez využití podpůrných materiálů či učebních pomůcek - aktivity poskytující žákům minimální čas na přípravu, nácvik spontánních reakcí v cizím jazyce
- aktivity využívající jako výchozí bod učebnici - aktivity, jež jsou založeny na cvičení v učebnici, která jsou dále rozvíjena
- aktivity s využitím papíru a tužky - aktivity poskytující žákům určitý čas na přípravu, popř. umožňující používat vlastní poznámky.
- aktivity s využitím prvků dramatické výchovy - aktivity, při nichž se žáci dostanou do různých rolí v různých situacích
- aktivity využívající jako výchozí bod audiovizuální techniku - aktivity, při nichž žáci reagují na slyšenou promluvu, hudbu, zvuky či vizuální podnět
- aktivity využívající autentické materiály - aktivity, při nichž žáci využívají letáky, plakáty, noviny, časopisy, mapy atp.
Kód:21-A9-L61
Určeno:učitelům AJ - akce na zakázku pro ZŠ Kladno, Amálská 2511
Lektor:Mgr. Karla Ichová
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro ZŠ Kladno, Amálská 2511.
Termín konání:St 12.06.2019   13:00-16:30 (1. díl)
Čt 13.06.2019   13:00-16:30 (2. díl)
St 19.06.2019   13:00-16:30 (3. díl)
Čt 20.06.2019   13:00-16:30 (4. díl)
Místo konání:ZŠ Kladno, Amálská 2511