VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně, tedy úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod. V souladu se zásadami vývoje evaluačních nástrojů si účastníci také tvorbu úloh vyzkoušejí. Pozornost bude věnována i analýze běžných konstrukčních vad úloh. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem oborově různě zaměřených textů pro výuku českého jazyka a literatury a ukázat jim, jak prostřednictvím těchto textů efektivně rozvíjet a ověřovat čtenářské dovedností žáků, resp. studentů.
Účastníci získají pro svou pedagogickou praxi výchozí metodický materiál a soubor připravených úloh.
Obsah – témata:
- základní principy tvorby úloh
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků, resp. studentů / práce s autentickými příklady úloh
- praktická cvičení - řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností - pro specifické skupiny textů

Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
- texty s technickou tematikou (strojírenství, stavebnictví, elektro, doprava)
- texty s tematikou informatiky a počítačových her
- specificky zaměřené umělecké texty (odbornost v umělecké literatuře)
- nesouvislé texty (tabulky, grafy, schémata, obrazy, mapy)

Rozvíjené dovednosti:
- porozumění textu i jeho částem
- nalezení informací v textu
- textová návaznost
- rozeznání vypravěče, autora, postav
- určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu
- rozeznání vyjádření faktu a domněnky
- rozeznání manipulativních postupů v textu
- porovnání informací v různých typech textů
- interpretace textu
- využití mezipředmětových vztahů
Kód:21-B2-N61
Určeno:pedagogickému sboru HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady
Lektor:Mgr. František Brož
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:14000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ s právem SJZ, Poděbrady, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Čt 29.08.2019   08:30-15:30
Místo konání:Poděbrady, Komenského 156/III