VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projekt IKAP: Metodické setkání - Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – silnoproud v praxi

Při Metodickém setkání má účastník možnost zúčastnit se zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace Elektrikář - silnoproud a tím získat potřebné znalosti a zkušenosti potřebné k pořádání zkoušek ověřujících profesní kvalifikace obecně. Při setkání proběhne i teoretická část, při které budou představeny různé možnosti celoživotního vzdělávání na školách, dále bude představen postup, který je potřeba dodržovat při přípravě žádosti o autorizaci profesních kvalifikací a v neposlední řadě budou také předány zkušenosti z přípravy a pořádání rekvalifikačních kurzů. Na závěr setkání proběhne diskuze, při které budou zodpovězeny dotazy týkající se problematiky celoživotního vzdělávání.
Kód:22-02-G61
Určeno:Vedoucím pedagogickým pracovníkům a pracovníkům ve školství, kteří mají na starosti celoživotní vzdělávání na školách.
Lektor:kolektiv přednášejících
Organizační garant:Mgr. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, 724 203 892
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:KAPACITA AKCE NAPLNĚNA!
Akce realizuje VISK v rámci projektu IKAP - aktivita KA7: Rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání.
Je určena pro pedagogy středočeských škol, účast je zdarma, bližší informace poskytne organizační garant akce (viz výše).
Termín konání:St 29.05.2019   09:00-14:00
Místo konání:Akademie řemesel Praha, Zelený pruh, 1294/52, Praha 4