VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Školní metodik prevence - aktuální informace a efektivní působení na školách

Vzdělávací program je zaměřen na změny v novelizované vyhlášce č. 72/2005 Sb. a na změny plynoucí z vyhlášky 27/ 2016 Sb., které od 1. 9. 2016 upravily požadavky na práci školních metodiků prevence.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout školním metodikům prevence - absolventům specializačního studia - aktuální informace o nových požadavcích na práci školního metodika prevence jako člena týmu školního poradenského pracoviště a zvýšit jejich odborné kompetence při tvorbě preventivních programů a řešení aktuálních problémů ve školách a školských zařízeních.
Vlastní obsah – témata:
- strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy – aktuálně
- metodické pokyny a doporučení – aktuálně
- ŠMP jako součást školního poradenského pracoviště, povinnosti ŠMP a standardizované činnosti v souvislosti s vyhl. 72/2005 Sb.
- podíl ŠMP na tvorbě povinné dokumentace ŠPP
- zkušenosti z dobré praxe
- aktuální informace – projevy rizikového chování
- možnosti podpory a spolupráce v pedagogických sborech – vzdělávací programy pro pedagogické sbory
- spolupracující organizace dobrá praxe – aktuálně
- dotazy, příklady dobré praxe, diskuse.
Kód:23-02-G22
Určeno:školním metodikům prevence – absolventům specializačního studia.
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Určeno pouze pro školní metodiky prevence ze Středočeského kraje.
Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního řízení MŠMT na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.
Termín konání:St 20.09.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5