VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Aktuální informace z MŠMT

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z novely školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb. (zpracovala sekce legislativy a práva MŠMT, publikováno dne 14. května 2015, 5 stran)

Zákon 561/2004 v aktuálním znění, upozornění na různou účinnost (129 stran)

Soubor pedagogicko-organizačních opatření MŠMT na školní rok 2015/2016 – dokument v PDF, 29 stran

Pomůcka pro vytváření školního řádu – MŠMT (9 stran v PDF).
MŠMT vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.