VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Česko–německý projekt: CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Od 1. 3. 2017 je Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a Společností pro solidární rozvojovou spolupráci (Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit) z Rostocku realizován projekt

CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ.

Projekt podporuje Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU).

Projekt je zaměřen na podporu ekologického vědomí pracovníků MŠ ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním.
Projekt podporuje rozvoj potřebných kompetencí u dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám v rámci celoročního vzdělávacího programu.

Za tímto účelem projekt nabízí komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační, publikační, metodicko-didaktické i realizaci prakticko-poradenské činnosti.
Důležitou součástí projektu je realizace doškolovacích seminářů zaměřených na danou problematiku pro pracovníky VISK (stálých i externích), odborné poradenství a supervize.

Mateřské školy zapojené do projektu:

Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
Mateřská škola Luštěnice
Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

Realizované projektové aktivity:

Aktivita 2.1 – Tvorba/vývoj a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky MŠ
09. 05. 2017, 06. 06. 2017 Zdravá strava je ta pravá
23. 05. 2017, 14. 06. 2017 Potraviny zdaleka a zblízka
22. 08. 2017, 24. 08. 2017 Půda a zdraví člověka

Aktivita 2.2 – Tvorba/vývoj a pilotní ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ
21. 09. 2017 program PŮDA Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
27. 09. 2017 program PŮDA Mateřská škola Luštěnice
02. 10. 2017 program PŮDA Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
09. 10. 2017 program PŮDA Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

26. 09. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
03. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Luštěnice
11. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
18. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

30. 10. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
31. 10. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
21. 11. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav
28. 11. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Luštěnice

Aktivita 2.3 – Proškolení pracovníků VISK a školení lektorského týmu projektu
25. 04. 2017, 26. 04. 2017 Co bychom měli vědět o možnostech potravinové soběstačnosti

Aktivita 2.4 – Prezentace projektu cílové skupině
26. 06. 2017 prezentace projektu Cesty potravin – strava globálně a lokálně
MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

Aktivita 2.5 – Tvorba metodicko-didaktických materiálů
- příprava leporela (měsíc září, říjen, listopad)
- tvorba pracovních listů (měsíc září, říjen, listopad)
- příprava a tvorba hry s dřevěnými kartami

Aktivita 2.6 – Materiálně technické dovybavení MŠ zapojených do pilotního ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ

  • nákup vyvýšeného záhonu a kompostéru

Aktivita 2.7 – Prakticko-poradenská činnost pro pracovníky MŠ, evaluace a shrnutí projektu

Prakticko-poradenskou činnost poskytují:
Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz