VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Co může školám VISK nabídnout v rámci projektu IKAP

VISK je jedním z partnerů krajského projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu
(podrobnosti o projektu a našich aktivitách).

Středočeské základní a střední školy mohou ZDARMA využít nabídku našich služeb a aktivit v rámci tohoto projektu – doporučujeme např.:

Supervize pro školy

 • poskytnutí služeb supervizora škole
 • supervizor bude dojíždět přímo do školy
 • předpokládá se zapojení ředitele, případně dalších vedoucích pedagogických pracovníků školy
 • rozsah supervize pro 1 školu – 20 hodin

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

 • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
 • konzultant bude jezdit přímo do školy
 • konzultant poskytne skupince pedagogů (2 – 4) metodické rady a doporučení, pomůže jim s řešením nejčastějších problémů, možná je i výchozí hospitace v hodině, výukovou hodinu na škole může odučit i konzultant (v AJ) apod.
 • rozsah konzultace pro 1 školu – 10 hodin

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz, 606 615 672.

Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi (Elektrikář – silnoproud) – 29. 5. 2019 od 9.00 hod. na Akademie řemesel Praha – Zelený pruh Možnost přihlášení

V rámci setkání budete mít možnost vidět v praxi průběh teoretické i praktické části zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – silnoproud, prostor bude i pro dotazy týkající se průběhu a přípravy zkoušek. Účast na setkání Vám pomůže k rozhodnutí, zda začít s celoživotním vzděláváním či rozšířit jeho nabídku na Vaší škole. 

Metodické setkání – Sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení na školách – 27. 3. 2019 od 9.00 hod na SOŠ a SOU Nymburk Možnost přihlášení

Program setkání:

 • Vystoupení zástupců NÚV zaměřené na poskytování celoživotního učení
 • Prezentace zástupce MŠMT k celoživotnímu učení
 • Vystoupení zástupce ÚP Příbram ohledně poskytování rekvalifikací
 • Sdílení dobré praxe škol poskytujících celoživotní učení (SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Neratovice, Akademie řemesel Praha – Zelený pruh, SŠ služeb a řemesel Stochov)