VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení provozujících školní jídelny a stravovací zařízení jsme v termínech 31. 8. a 1. 9. 2017 připravili program

Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace o změnách v zákoně o potravinách a požadavcích na značení potravin a pokrmů, pravidelné proškolení zaměstnanců pracujících ve stravovacích službách, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné.
Seminář je zaměřen na ucelený výklad požadavků na bezpečnost potravin a hygienu ve stravovacích službách. Obsah semináře vychází z platné evropské a národní legislativy v této oblasti, zazní nové informace o změnách v zákoně o potravinách, zaměřené především na nové požadavky v označování potravin, požadavcích na značení alergenů a zmíněna bude i problematika dietní výživy.

Čtvrtek 31.8. 2017, 9:00 – 12:15 hod., VISK Kutná Hora, Barborská 51 Více informací a možnost přihlášení
Pátek 1. 9. 2017, 8:15 – 11:30 hod., ZŠ Tyršova 446, Nymburk Více informací a možnost přihlášení

Výklad je prakticky zaměřen na zásady správné výrobní a hygienické praxe, principy úschovy potravin, základní znalosti o mikroorganismech a příčinách jejich výskytu i prevence před jimi způsobenými nemocemi. Bude připomenuta i problematika alimentárních onemocnění a jejich prevence. Podrobně se účastníci seznámí s principy HACCP v podmínkách školní jídelny, postupy zavedení tohoto systému a jeho udržování v praxi, vnitřním auditem provozu a nejčastěji zjištěným nedostatkům. V rámci semináře budou prezentovány názorné příklady z praxe.

Obsah semináře:

  • přehled platných právních předpisů (hygienické a potravinářské), které jsou důležité pro provoz školních jídelen a stravovacích služeb, důraz bude kladen na novinky v platné legislativě
  • požadavky na osobní a provozní hygienu pracovníků ve stravovacích službách, bezpečné nakládání s odpadem, onemocnění z potravin
  • zajištění správné výrobní a hygienické praxe, kvalita potravin
  • principy systému kritických bodů – HACCP, dokumentace založená na zásadách HACCP, nedostatky při zavádění systému kritických bodů
  • vnitřní audit provozu a nejčastěji zjištěné nedostatky

Od roku 2006 platí povinnost provozovatelů všech stravovacích zařízení, tedy i školních a předškolních,
zajistit školení veškerého personálu stravovacích služeb a o provedeném školení vést písemné záznamy.