VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole - KURZ NAPLNĚN

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol Středočeského kraje jsme připravili ZDARMA vzdělávací program

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Praktický seminář je zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

20. 3. 2017 od 9.00 hod., VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1, lektor PaedDr. Zdeněk Martínek Více informací a možnost přihlášení

Obsah – témata:

  • pojmy agresivita a agrese
  • příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení
  • vymezení pojmů hyperaktivita a hypoaktivita
  • sociální potřeby dětí a vliv jejich neuspokojení v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou (model Pesso – Boyden teorie)
  • potřeba místa, podpory, péče, bezpečí, limitu
  • charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí
  • hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova
  • komunikace s rodičem agresivního dítěte

Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje – určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.