VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz pro výkon činnosti logopedického asistenta - Praha

mozek

dovolujeme si Vám nabídnout kurz Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí.
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Rozsah: 60 hod. (40+20)

Termíny studijních setkání: 9. 2., 10. 2., 1. 3., 3. 3.. 7. 3., 9. 3. 2016. Ukončení studia: 20. 6. 2016. Podrobné informace a přihlášení, případně pošlete sken přihlášky přiložené na konci článku.

Obsah – témata:

Modul I – SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE
Modul II – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul III – FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul IV – METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI
Modul V – PEDAGOGICKÁ PRAXE

Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe.
Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.

Kurz připravuje pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj. 14712/2009–61, tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

Nabízený akreditovaný kurz můžete také hradit z účelové dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (žádost o dotaci bylo nutné podat na MŠMT již v září 2015). Praxi účastníkům zajišťujeme ve spolupráci s garantem pro logopedickou péči na SPC a dalších specializovaných pracovištích ve Středočeském kraji a v Praze, přihlíženo je k zájmu a bydlišti účastníka.