VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni základní školy

Ve spolupráci s H-mat, o.p.s. pořádáme semináře metody pana prof. Hejného v matematice pro učitele 2. stupně základních škol. Všechny se konají v Praze.

Manipulativní geometrie
11. 11. 2015 – podrobnosti a přihlášení

Začínáme s Hejného metodou na 2. stupni ZŠ 30. 09. 2015

Praktický seminář je zaměřen na novou koncepcí vzdělávání v matematice, kterou rozpracoval prof. Hejný s kolektivem. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s principy a zásadami nové koncepce vzdělávání v matematice orientovaného na budování schémat a se změnou role učitele, kterou toto pojetí matematiky vyžaduje. Zároveň hlouběji proniknou do vybraných úloh typických především pro 2. stupeň ZŠ, a to pomocí jak aritmetických, tak i geometrických prostředí. Seznámí se i s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Součástí semináře je i diskuse, v níž budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti s netradičním pojetím matematiky zajímají: Najdou žáci, kteří byli na 1. stupni vedeni podle učebnic M. Hejného, porozumění u učitelů 2. stupně? Jak začít se žáky, kteří byli učeni podle jiných učebnic?

Krokování a schody 14. 10. 2015

Účastníci se seznámí s prostředím Krokování a jeho pokračováním Krokování na schodech. Největším přínosem tohoto prostředí je, že snadno buduje představy o záporném čísle (kroky po zpátku), o sčítání a odčítání záporných čísel a o operaci odčítání závorky (mínus před závorkou). Prostřednictvím řešení úloh účastníci poznají i možnost použití krokování při řešení lineárních rovnic, soustav rovnic, vyzkoušejí si různé situace, způsoby organizace práce ve třídě. Seminář bude dialogický a během něho budou mít účastníci možnost prodiskutovat i otázky, které je v souvislosti s metodou Hejného zajímají.

Manipulativní geometrie

Prostřednictvím vlastního řešení úloh se účastníci seznámí s prostředím Dřívek a Geoboardu. Vyzkoušejí si jak manipulace napomáhá budování pojmů rovinné geometrie – poznávání rovinných útvarů (trojúhelníků, čtyřúhelníků, mnohoúhelníků), jejich vlastností, určování obvodů i obsahů rovinných útvarů, odhalování pravidelností a vyvozování zákonitostí. Seminář bude dialogický a během něho budou mít účastníci možnost prodiskutovat i otázky, které je v souvislosti s metodou Hejného zajímají.