VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Ministr Plaga na setkání ředitelů škol v Seči

V příjemném prostředí Kongresového hotelu Jezerka u sečské přehrady proběhlo 9. a 10. května 2018 první z letošních dvou setkání ředitelů základních a mateřských škol, která každoročně organizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje .

Druhý den setkání byl poctěn mimořádnou návštěvou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., a náměstka ministra pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla. Pan ministr se ve svém vystoupení dotkl řady důležitých témat včetně inkluze a připravované reformy financování regionálního školství, kterou následně podrobně vysvětlil pan náměstek.
Během svého vystoupení zodpověděli dotazy ředitelů škol.

Druhé z letošních setkání ředitelů škol proběhne v Nesuchyni ve dnech 22. – 23. 5. 2018.

Vybrané tematické okruhy z programu obou setkání:

  • Aktuální informace z odboru školství KÚ Středočeského kraje
  • Aktuální informace ke změnám ve financování škol a školských zařízení
  • GDPR – Shrnutí podstatných změn v oblasti ochrany osobních údajů v praxi škol, odpovědi na dotazy
  • Právní řešení vybraných situací ve školství
  • Informace o činnosti Středočeského inspektorátu ČŠI
  • Nové možnosti testování InspIS SET (pro ZŠ)
  • Řízení současné MŠ – příklady dobré praxe (pro MŠ)
  • Informace VISK – nabídka DVPP, kvalifikační a specializační studia, preventivní programy, šablony

Několik fotografií ze setkání na Seči