VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

ilu_obrázek

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru – obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, především se zaměřením na nejčastěji zjišťované chyby v této oblasti.

Určeno: Vzdělávací kurz je určen úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, a dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů.

Data a místa konání:

17.05.2018 – Kutná Hora, On-line přihlášení

Zúčastnit se mohou též zástupci příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.


Lektor: Ing. Daniela Kozová

Akreditace MV: AK/PV-595/2017

Délka: 6 hod.

Cena: 985 Kč / účastníka

Výběr z obsahu kurzu:

I. Úvod do problematiky, aktuální vývoj legislativy

Vývoj legislativy v návaznosti na aktuální právní úpravu s dopady jednotlivých ustanovení do praxe.

II. Nejčastější chyby v rozpočtu a rozpočtovém procesu, v účetnictví a v hospodaření s majetkem ÚSC

Nejčastější chyby související s aktuálními legislativními změnami, vztah zákona o účetnictví k ostatním právním předpisům a s tím související chybovost. Nejčastější chyby v účetnictví (dotace, majetek, odpisy, časové rozlišení), chyby v oblasti majetku (pořízení, likvidace, prodej, pronájem, pacht), časté chyby v inventarizaci a chyby v přiznání DPH a v kontrolním hlášení.

Chybovost ÚSC v aplikaci:

  • vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
  • českých účetních standardů, které jsou nedílnou součástí právních předpisů v oblasti účetnictví.

III. Nastavení vnitřního kontrolního systému úřadu

Zpracování, správnost a praktičnost vnitřních předpisů souvisejících s účtováním a rozpočty. Praktická ukázka některých účetních případů. Komunikace mezi zaměstnanci jako důležitý aspekt správného účtování. Komunikace s finančním úřadem.

IV. Řešení praktických příkladů, diskuse

proběhlo: 26.04.2018 – Příbram, On-line přihlášení 03.05.2018 – Mladá Boleslav, On-line přihlášení