VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nová metodická příručka nejen pro asistenty pedagoga

asistent klima

Rádi bychom Vás upozornili na publikaci našich lektorů, Jitky Gabašové a Miroslava Vosmika, kteří připravili metodický materiál věnovaný spolupráci učitelů a asistentů pedagoga při podpoře pozitivního klimatu ve třídách.
Vychází přitom i ze svých seminářů, které nabízí VISK.

Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Publikace si klade za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková pedagogika pro budování a posílení vnitřní motivace dětí k učení a jak je možné využít asistenta pedagoga při zážitkovém učení ve prospěch celé skupiny.

Text je určen především pedagogickým a poradenským pracovníkům škol, asistentům pedagoga i pracovníkům školských poradenských zařízení.

Asistent pedagoga a klima třídy.