VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nový registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - semináře v Praze

ilu obrázek

Aktuálně zařazujeme do naší nabídky seminář věnovaný nové povinnosti územně samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, svazků obcí, veřejných vysokých škol, zdravotních pojišťoven atd. zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., který vyšel 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016.

Lektor: Mgr. Martin Fadrný, právník konsorcia Frank Bold. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. 

Termíny konání:

úterý 19. 4. 2016 od 9:00 do 12:15 hod.
čtvrtek 12. 5. 2016 od 9:00 do 12:15 hod.

Náplň kurzu:

  • Podoba nového zákona v praxi.
  • Vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů.
  • Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, praktická aplikace.
  • Ochrana obchodního tajemství a dalších citlivých informací v rámci zákona.
  • Praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana, předcházení rizikům smluvními doložkami.
  • Interní předpis pro zajištění zveřejňování smluv.
  • Nakládání se smluvními doložkami.
  • Praktické tipy a zkušenosti z praxe subjektů v ČR a na Slovensku.

Podrobnosti a přihlášení
odkazem pro každou oblast vzdělávání zvlášť:

= pedagogové

= veřejná správa

= sociální služby