VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nový vzdělávací program Začínající učitel ve školské praxi

učitel při výkladu SWOT

VISK připravil nový vzdělávací program, zaměřený na adaptaci začínajících učitelů do praxe pedagogického působení na školách. Jedná se nejen o odbornou adaptaci v oblasti vlastní výuky (školní vzdělávací program, příprava vyučovací hodiny, hodnocení žáků, práce s třídním kolektivem), ale i o seznámení se s činnostmi s výukou souvisejícími (právní předpisy a směrnice školy, vedení dokumentace školy, příprava akcí), adaptaci sociální (spolupráce s ostatními pedagogy, jednání s rodiči) i o osobnost začínajícího učitele (analýza vlastní činnosti, sebereflexe, řízení času). Kombinovaný kurz v rozsahu 24 hodin se skládá ze tří prezenčních setkání (každé 4 vyučovací hodiny), mezi kterými jsou umístěné dva distanční bloky (každý 6 vyučovacích hodin).

Kurz proběhne v době od 4. 2. do 21. 4. 2016, prezenční výuka se uskuteční v Praze

– VISK, Kořenského 10, Praha 5. Podrobné informace a přihlášení:

Obsah – témata:

Prezenční části:

 • já začínající učitel: SWOT analýza začínajícího učitele, profesní sebevědomí, sebereflexe, řízení času
 • škola jako organizace: základní právní předpisy, organizační schéma řízení, pracovní náplň (učitel, třídní učitel, rozvrhy, zastupování nepřítomného učitele, dozory, předávání informací), vnitřní směrnice školy
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky: vzdělávací týmy, vzájemná spolupráce (výchovný poradce, metodik prevence), projekty, mimoškolní akce
 • spolupráce s rodiči: komunikace s rodiči (třídní schůzky), řešení konfliktů
 • vzdělávání: školní vzdělávací program, vyučovací hodina, hodnocení žáků, žáci s individuálními vzdělávacími potřebami
 • třídní kolektiv: specifika třídy (kolektiv – slučování, rozdělení, žáci s individuálními vzdělávacími potřebami), řešení konfliktů, školní matrika

Distanční části – e-learning:

 • SWOT analýza a její zpracování
 • matice řízení času
 • rozhodovací procesy
 • plán přípravy mimoškolní akce
 • plán třídní schůzky
 • řešení konfliktních situací