VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.

V podzimní nabídce plánujeme:

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část: Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu


Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (základní kurz, kombinovaná forma vzdělávání)

1. Zahájení distanční části dne 8.9.2017, datum konání prezenční části 22.9.2017

2. Zahájení distanční části dne 28.11.2017, datum konání prezenční části 12.12.2017

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část (opakování zkušebních okruhů, kombinovaný kurz)

Zahájení distanční části dne 2.10.2017, datum konání prezenční části (4 výukové dny):

 • 12.10.2017 Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy
 • 13.10.2017 Obecní zřízení, krajské zřízení, hl. m. Praha
 • 26.10.2017 Správní řízení
 • 27.10.2017 Správní řízení

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část (6 výukových dnů)

 • 2.11.2017 Management ve veřejné správě I.
 • 3.11.2017 Management ve veřejné správě II.
 • 7.11.2017 Řízení lidských zdrojů I.
 • 21.11.2017 Řízení lidských zdrojů II.
 • 24.11.2017 Manažerská komunikace
 • 1.12.2017 Korupce v územních samosprávných celcích

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část: Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu (dvoudenní kurz)

 • 14.11.2017 – Obecně závazné vyhlášky a nařízení, vnitřní předpisy obce, ochrana osobních údajů, vyřizování žádostí o poskytování informací, vyřizování petic a vyřizování stížností.
 • 16.11.2017 – Zajištění oběhu a správy dokumentů v úřadu, logistické zabezpečení úřadu, zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka.