VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přípravný kurz a zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tuto skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace je vypsán na 26. 4. 2019.

K přípravě na zkoušku lze využít pětidenní přípravný kurz (40 hod.):

 • 29. 3. 2019 – zdravověda
 • 30. 3. 2019 – zdravověda
 • 5. 4. 2019 – právo
 • 12. 4. 2019 – pedagogika, psychologie
 • 13. 4. 2019 – pedagogika, psychologie

Na zkoušku se můžete přihlásit pomocí vyplnění níže přiložené přihlášky. Vyplněnou ji prosím zasílejte buď v nascanované podobě na e-mail richterovak@visk.cz případně poštou na VISK, Zborovská 11, Praha 5.

Obsahem zkoušky jsou následující moduly:

 1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 4. Vedení dítěte k hygienickým návykům
 5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 10. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 11. Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

V případě zájmu o zkoušku či kurz je nutné vyplnit příslušnou, níže přiloženou přihlášku a zaslat kontaktní osobě.

Přihláška na zkoušku

Kontaktní osoba: Karolína Richterová, richterovak@visk.cz, 724 203 892