VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozpočet a rozpočtový proces obce (včetně NOVÉHO zákona o rozpočtové odpovědnosti)

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení s aktuální právní úpravou rozpočtových pravidel územních samosprávných celků, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a dalších navazujících právních norem upravujících problematiku finančního hospodaření obcí s důrazem na aplikaci právních norem v praxi, řešení konkrétních příkladů a uvádění nejčastějších chyb promítajících se do hospodaření obcí.

Datum a místo konání: 11. 5. 2017 od 9:00, Praha – Smíchov

Podrobnosti a on-line přihlášení

Vzdělávací kurz se zaměřuje především na aktuální stav legislativy a problematiku rozpočtové odpovědnosti. Dále na problematiku rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu u příspěvkových organizací.
U rozpočtů ÚSC na zásadu vyrovnanosti, účelovosti, úplnosti, jednotnosti, efektivnosti a hospodárnosti, vypracování návrhu rozpočtu, rozpisu rozpočtu, jeho schvalování příslušnými zastupitelstvy, dále na problematiku rozpočtového provizoria, hospodaření s rozpočtem, provedení rozpočtové změny, porušení rozpočtové kázně, správní delikty, jejich příčiny a důsledky.

Rámcový obsah kurzu:

I. Základní právní úprava, aktuální stav legislativy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

II. Rozpočet a rozpočtový proces, příklady z praxe, diskuse

Rozpočet ÚSC a příspěvkové organizace zřízené ÚSC, střednědobý výhled, vypracování návrhu rozpočtu, legislativní proces schvalování, rozpočtové provizorium, zveřejnění rozpočtu u ÚSC a u příspěvkových organizací.

III. Hospodaření dle rozpočtu, příklady z praxe, diskuse

Legislativní podmínky pro čerpání rozpočtu, důvody a provedení tzv. rozpočtové změny, účelovost, porušení rozpočtové kázně, správní delikty, uložení odvodu a penále. Závěrečný účet obce, zdokumentování rozpočtového procesu.