VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Šablony II - příprava projektu krok za krokem

Praktický workshop pořádá VISK v Praze pro žadatele v rámci výzvy OP VVV Šablony II (č. 02–18–063 a 02–18–064).

Šablony II jsou nově vypsány kromě ZŠ a MŠ i pro ŠD a ŠK, SVČ (DDM) a ZUŠ.

Informace k šablonové výzvě je možné získat na webu MŠMT.

Zkušené a osvědčené lektorky Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Blanka Kozáková (viz semináře k Šablonám I v srpnu 2016 a 2017) provedou účastníky procesem tvorby projektové žádosti tak, aby na konci workshopu měli pro svou školu, školské zařízení kompletně zpracovanou žádost do Šablon II. Předpokladem je příprava ve škole předem podle následujícího popisu.

Termíny a čas, odkaz na přihlášení:

27. 8. 2018 8.00 – 12.30 hod. https://www.visk.cz/akce/0180G41

27. 8. 2018 13.00 – 17.30 hod. https://www.visk.cz/akce/0180G42

28. 8. 2018 7.30!!! – 12.00 hod. https://www.visk.cz/akce/0180G43

28. 8. 2018 12.30 – 17.00 hod. https://www.visk.cz/akce/0180G44

Lektorky: Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Blanka Kozáková
Místo konání: VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – budova KÚ SČK
Cena: 850 Kč 

Je nezbytné předem si připravit a přinést (na flash disku):

  • na https://mseu.mssf.cz/ provést registraci a na kurz přinést jméno a heslo (máte hotové, pokud jste podávali projekt do Šablon I nebo dřívější projekty – Portál IS KP14+)
  • výstup dotazníku UIV (povinná šablona) přinést na flash disku za každou součást školy (např. MŠ, ZŠ a ŠD) a vzít si na kurz jméno a heslo do Sběru dat UIV
  • kalkulačku indikátorů (příloha výzvy, popis jednotlivých šablon je v příloze č. 3) přinést vyplněnou na flash disku za každou součást školy, vzít si také vytištěné listy (za každou součást a Souhrn)
  • počty dětí a žáků – opisovat z tabulky MŠMT (příloha výzvy)
  • počty dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření (aktuální stav) a počty Romů (aktuální stav)
  • IČ škola a IČ zřizovatel
  • bankovní účet škola a bankovní účet pro dotace zřizovatel (musí být ČNB tj./7100)
  • vlastní notebook s nainstalovaným elektronickým podpisem ředitele (popř. můžete žádost připravit na počítači v učebně a podepsat následně u sebe v kanceláři)

Informace k šablonové výzvě je možné získat na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/…4-sablony-ii.

Přejeme úspěšné zvládnutí konce školního roku a těšíme se na setkání v srpnu 2018. Za VISK zdraví Eva Koberová