VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře ICT a matematika - jaro 2019 Praha

Vypsané volné termíny na jaro 2019 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Grafické programy, programování

Inkscape – 16.5.2019
Nástroj Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webových stránek.

Scratch do každé hodiny 15.5.2019 – vizuální programovací jazyk, určený pro mladší věkovou skupinu.
Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti.
Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.
Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G


Matematika s podporou ICT – Geogebra:

Geogebra Geogebra – 8 hod. – geometrie a algebra názorně a prakticky 30.4.2019 – obsazeno
Matematika 2G – 16 hod – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky (30.4. a 2.5.2019) – obsazeno, přihlašujeme náhradníky

Druhá část volně navazuje na první díl, je možnost se přihlásit i samostatně
Cloud, Geogebra a Google – 8 hod. – Cloud ve službách učitele matematiky – GeoGebra & Google 2.5.2019

Publikační systém WordPress – 3.4.2019, obsazeno, přihlašujeme náhradníky
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na seznámení s pokročilými funkcemi publikačního systému WordPress. Redakční (publikační) systém WordPress patří mezi open source software a je určený pro provozování webových stránek a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. Účastníci se v průběhu semináře seznámí s možnostmi využití ve výuce informačních technologií i v publikační činnosti pro potřeby školy.

Google Suite For Education (GSFE): Bude představen základní výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education (GSFE). Skupina Google aplikací využitelná ve vzdělávání, pro školy je po registraci zdarma.
Semináře jsou zaměřený prakticky, v průběhu budou předvedeny ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE i ukázky využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků. Účastníci získají kompetence pro nasazení a správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy, v řízení školy. Určeno pro vedení škol i učitele.
Vyberte si variantu v rozsahu 8 nebo 16 hodin podle zadání své školy, se společným začátkem 18.3.2019. /změna termínu z původního 5.3.!/

Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s GSFE
Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE – 16 hodin (18.3. a 20.3.)

Učíme se s tabletem na I. stupni ZŠ – 19.3.2019 – Ukázky a aplikace využitelné pro tvořivou práci žáků na 1. stupni ZŠ, vhodné pro individuální i skupinovou výuku.
E-learning pro žáky I. stupně ZŠ – 2.4.2019
první dva semináře pro I. stupeň ZŠ, další volná pokračování budou na podzim


Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480
Bc. Martin Borský, borskym@visk.cz, 725 868 738


Scribus – 27.2. 2019.
Scribus je grafický program, určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických.

Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky – 6.3.2019, lektor Dr. Neumajer

SketchUp – 12.3.2019, obsazeno, přihlašujeme náhradníky
SketchUp je snadno použitelný 3D nástroj, určený pro tvorbu 3D modelu. Je vhodný zejména k návrhům, vizualizacím, skicám, podporuje rozvoj prostorové představivosti. Pracuje s jednoduchým a elegantním rozhraním, jeho použití je snadno pochopitelné – umožňuje pracovat velmi podobně jako při práci s perem a papírem. Účastníci semináře se teoreticky i prakticky seznámí s tímto grafickým softwarem, který je v základní verzi dostupný zdarma, a je tak vhodný pro použití ve školách. V průběhu kurzu budou učitelé schopni samostatně vytvářet jednoduché 3D objekty.