VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře pro školní metodiky prevence - Středočeský kraj

Projekt Bezpečné klima – seminář Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Seminář je hrazen z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního programu MŠMT a je pro účastníky ze škol ve Středočeském kraji zdarma.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. a s vydáním vyhlášky č.27/ 2016 Sb. se od 1. 9. 2016 změnily požadavky na práci školních metodiků prevence. Pro školní metodiky prevence, kteří dosud neabsolvovali specializační studium, jsme připravili uvedený vzdělávací program, který je bude o změnách informovat. Termíny a místa konání:

VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
29. 3. 2017 – 1. díl
21. 6. 2017 – 2. díl
oba dny 9.00 – 16.00 hod., celkem 16 hodin
Více informací a možnost přihlášení

VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
23. 3. 2017 – 1. díl
29. 5. 2017 – 2. díl
oba dny 9.00 – 16.00 hod., celkem 16 hodin
Více informací a možnost přihlášení

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout školním metodikům prevence aktuální informace o nových požadavcích na práci školního metodika prevence jako člena týmu školního poradenského pracoviště a zvýšit jejich odborné kompetence při tvorbě preventivních programů a řešení aktuálních problémů ve školách a školských zařízeních.