VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Trénink mentorských dovedností Praha

V průběhu dvoudílného programu si účastníci procvičí a zdokonalí konkrétní mentorské dovednosti.
Prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory, na modelových situacích se naučí vést a průběžně vyhodnocovat mentorský proces a posílí svou dovednost zhodnotit proces učení prostřednictvím sebereflexe a sdílení zkušeností.

Program volně navazuje na předchozí VISKem realizovaný program „Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu“, jeho absolvování však není podmínkou účasti v tomto kurzu. U účastníků se předpokládají základní znalosti z oblasti mentoringu.

Uskuteční se v termínech 9. 6. 2016 a 21. 6. 2016 vždy od 9:00 do 16:00 hod. v Praze. Více informací a přihlášení

Obsah – témata: 1. díl: Mentorské dovednosti

 • vedení analytického rozhovoru (aktivní naslouchání, svolení, situování, dotazování, vyjasňování)
 • modely: GROW, ADAPT, CREATE
 • vedení mentorských schůzek, vedení záznamů z mentorských schůzek
 • techniky pozorování, jejich zásady, záznamy z pozorování
 • nácvik pozorování
 • formulace zpětné vazby a doporučení

2. díl: Proces mentoringu – fáze mentoringu – nácvik vedení jednotlivých fází

 • plánování průběhu mentoringu, příprava mentora
 • nastavení kontraktu s menteem (klientem) – výběr témat
 • nastavení cíle (model SMART cíle)
 • plánování akcí k dosažení cíle
 • model CRAFT akce
 • vyhodnocení
 • zpětná vazba (model FEELING)