VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výuka AJ s podporou ICT – podzimní metodické semináře ve spolupráci s U. S. Embassy Prague

Seminář zaměřený na rozvoj jazykových a didakticko-metodických kompetencí učitelů angličtiny.
Obsah se zaměří na prohloubení znalostí a dovedností učitelů v oblasti využití funkčních informačních a komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka, na praktické postupy při přípravě a didaktickém zpracování ICT zdrojů.
Seminář vede americký lektor Greg Kessler, Ph.D., Ohio University, specialista na učení se cizímu jazyku s pomocí moderních technologií a na přípravu učitelů k využívání těchto technologií v pedagogické praxi.
Semináře v rozsahu 8 hodin zajišťuje VISK ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními. Podrobné informace jsou v přiloženém letáku nebo je najdete pod odkazem u jednotlivých měst.

Obsah semináře – témata:

  • dostupné a vhodné aplikace ICT, využitelné pro přípravu, realizaci a hodnocení výuky (CALL, blogy, podcasty, vodcasty, test makery, puzzle makery, wordle, Instagram, Facebook)
  • metody využití těchto aplikací v pedagogické praxi (CALL, využití webu, video a audio materiálů, aplikací MS Office a sociálních sítí pro účely jazykové výuky), problematika Copyright na internetu
  • praktické ukázky a příklady (aktivity vyzkoušené v zahraničí)
  • příprava vlastní hodiny s využitím ICT – práce ve skupinách, příprava aktivity a/nebo krátkodobého projektu
  • shrnutí, sdílení zkušeností účastníků

Termíny a místa konání seminářů:

19. 10. 2015 – Plzeň – podrobnosti a přihlášení
20. 10. 2015 – Plzeň – podrobnosti a přihlášení
22. 10. 2015 – České Budějovice – podrobnosti a přihlášení – KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme náhradníky
23. 10. 2015 – Tábor – podrobnosti a přihlášení – KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme náhradníky
26. 10. 2015 – Praha – podrobnosti a přihlášení – KAPACITA NAPLNĚNA
27. 10. 2015 – Praha – podrobnosti a přihlášení – KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme náhradníky
2. 11. 2015 – Hradec Králové – podrobnosti a přihlášení – KAPACITA NAPLNĚNA, přijímáme náhradníky
3. 11. 2015 – Hradec Králové – podrobnosti a přihlášení
4. 11. 2015 – Pardubice – podrobnosti a přihlášení
5. 11. 2015 – Pardubice – podrobnosti a přihlášení