VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávací programy pro šablony

šablony

VISK® již od září 2016 připravuje v pololetních programových nabídkách i řadu programů vhodných pro využití v DVPP šablonách – v projektech zjednodušeného vykazování v rámci „šablonových výzev“ pro MŠ, ZŠ a nyní i SŠ.
Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy a vašeho projektu. V příloze je informativní přehled programů VISK® vhodných pro šablony v uspořádání podle druhů škol a jednotlivých šablon, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT.
Středním školám, které své šablonové projekty ještě zpracovávají, může posloužit jako inspirace pro výběr DVPP šablon.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK. S nimi je možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Elektronický katalog na 1. pol. šk. roku 2017–2018 bude zaslán do škol v druhé polovině srpna 2017.

Pro školy, které již šablonové projekty realizují, jsme připravili v přípravném týdnu v Praze praktické semináře související s administrací projektu:

Šablony – administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika:

28.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
28.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
29.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
29.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
30.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
30.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.

Seminář proběhne v PC učebně na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. Lektorkami jsou Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly úspěšné semináře v srpnu 2016 – Příprava projektu šablon krok za krokem). Přihlásit se můžete přes odkaz Vzdělávání pedagogů. 

Obsah – témata:

  • úvod – rozbor jednotlivých šablon a k nim povinných dokladů, zdroje informací
  • podpořené osoby – karta účastníka, bagatelní podpora a její sledování, výkaznictví v systému IS ESF 2014+
  • monitorovací zpráva o realizaci projektu – povinné přílohy, kalkulačka indikátorů do zprávy o realizaci projektu, práce v systému ISKP 2014+
  • rozpočet projektu – jak si nastavit a kontrolovat čerpání, pracovněprávní problematika
  • diskuze a individuální konzultace dle dotazů účastníků semináře