VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

V průběhu měsíců října až prosince probíhalo poprvé povinné vzdělávání určené vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb.

Cílem tohoto vzdělávání je zvýšení úrovně řízení úředníků a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, na oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikační dovednosti a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.
Kurz je tvořen šesti samostatnými výukovými dny, které na sebe tematicky navazují. Zpětná vazba prvních absolventů je velmi dobrá.

Vzdělávání bude opět zařazeno v jarní nabídce kurzů určených veřejné správě.
Více informací na tel.: 733 642 647 nebo na kaderavkova@visk.cz