VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zdarma – programy pro školní metodiky prevence ve Středočeském kraji

ilu obrázek

V rámci projektu poskytujeme školám individuální konzultace k řešení problematiky bezpečného klimatu ve školách (opakované nevhodné chování ke spolužákům, řešení záškoláctví, vytvoření podmínek pro začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…). Konzultace jsou školám poskytovány v rámci projektu zdarma. K zadání dotazu využijte formulář, případně celý odkaz https://forms.office.com/…nsePage.aspx?…

Díky finanční podpoře Středočeského kraje bude možné realizovat dva z úspěšných seminářů projektu Bezpečné klima nad rámec projektu – pro účastníky ze středočeských škol a zdarma:

1. Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) – pro velký zájem se seminář uskuteční ještě v termínu 15. 9. 2017 – určeno pro registrované náhradníky z projektových termínů, seminář je plně obsazen.
2. Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti (16 hod. – dva díly) – pro velký zájem se seminář uskuteční ještě v termínu 14. a 19. 12. 2017.
Všichni náhradníci z projektových termínů (19. 10. a 29. 11., 1. 11. a 13. 12. 2017) jsou převedeni do nově vytvořeného prosincového termínu, zbývá několik posledních volných míst – podrobnosti a přihlášení. Program je určen školním metodikům prevence, kteří neabsolvovali specializační studium.
Více informací o projektu Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence najdete
v článku o projektu Bezpečné klima (metodika ke stažení).

Poslední volná místa v dalším projektovém programu Bezpečné klima školy a školní metodik prevence (6 hod.):

V rámci projektu dále poskytujeme školám individuální konzultace k řešení problematiky bezpečného klimatu ve školách (opakované nevhodné chování ke spolužákům, řešení záškoláctví, vytvoření podmínek pro začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…). Konzultace jsou školám poskytovány v rámci projektu zdarma. K zadání dotazu využijte formulář, případně celý odkaz https://forms.office.com/…nsePage.aspx?…

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT a je určen účastníkům ze středočeských škol.