VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurzy a semináře pro pedagogické sbory

Všechny kurzy, které jsou uváděny v aktuální vzdělávací nabídce, je možné objednat jako kurzy na zakázku s místem realizace přímo ve vaší škole, případně na jiném domluveném místě.

Výběr z osvědčených programů pro vzdělávání celých pedagogických sborů – jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k profesnímu a osobnostnímu rozvoji učitelů, týmové spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů.

Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické sbory škol s časovou dotací 4 – 8 (24) hod.:

 • Řešení konfliktů ve škole / 6 hod.
 • Komunikace ve školní praxi / 6 hod.
 • Jak se „dělá“ tým / 4 hod.
 • Tým a týmová spolupráce / 6 hod.
 • Týmová spolupráce v prevenci rizikového chování v praxi škol / 6 hod.
 • Efektivní práce v týmech / 4 hod.
 • Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky aneb „Už vím, jak na to“ / 6 hod.
 • Co nás ve škole neučili …a pro život potřebujeme (efektivní metody a formy práce) / 8 hod.
 • Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit / 6 hod.
 • Vyučovací styly učitelů / 6 hod.
 • Styly učení žáka i učitele / 6 hod.
 • Motivace ve vzdělávání / 4 hod.
 • Jak to všechno zvládnout – základy time managementu pro pedagogické pracovníky / 4 hod.
 • Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace / 8 hod.
 • Každá hodina může být efektivní / 6 hod.
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení / 6 hod.
 • Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti / 4 hod.
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol / 6 hod.
 • Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / 6 hod.
 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami / 8 hod.
 • Výuka žáků se specifickými poruchami učení – projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory / 8 hod. (2×4)
 • Profesní vzdělávání učitelů / Moderní přístupy ke vzdělávání a autoevaluace vzdělávání / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Osobnostní psychosociální rozvoj učitele / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Týmová práce učitelů a kooperativní učení / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Motivace a komunikace ve vzdělávání / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Kázeň ve vyučování a étos školy / 6 hod.
 • Psychohygiena pedagoga / Jak předcházet syndromu vyhoření / 6 hod.
 • Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 6 hod.
 • Tvorba a realizace minimálních preventivních programů na základní škole / 6 hod.
 • Základy krizové komunikace / 6 hod.
 • Stres a syndrom vyhoření / 5 hod.
 • Bezpečné klima třídy / 6 hod.
 • Strategie vyšetřování šikany I. / 6 hod.
 • Bezpečně na internetu / 4 hod.
 • Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku / 8 hod.

Ceny zakázkových kurzů:

Konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků (dále jen úč.) semináře, při spojení více škol poměrná částka z ceny:

4 hod. – 10000/do 15 úč., 11500/16–25 úč., 13000/26–35 úč., 14500/36–45 úč., 16000/46–50 úč., 17500/nad 50 úč.
5 hod. – 11000/do 15 úč., 12500/16–25 úč., 14000/26–35 úč., 15500/36–45 úč., 17000/46–50 úč., 18500/nad 50 úč.
6 hod. – 12000/do 15 úč., 13500/16–25 úč., 15000/26–35 úč., 16500/36–45 úč., 18000/46–50 úč., 19500/nad 50 úč.
8 hod. – 14000/do 15 úč., 15500/16–25 úč., 17000/26–35 úč., 18500/36–45 úč., 20000/46–50 úč., 21500/nad 50 úč.
12 hod. – 18000/do 15 úč., 19500/16–25 úč., 21000/26–35 úč., 22500/36–45 úč., 24000/46–50 úč., 25500/nad 50 úč.
16 hod. – 22000/do 15 úč., 23500/16–25 úč., 25000/26–35 úč., 26500/36–45 úč., 28000/46–50 úč., 29500/nad 50 úč.
24 hod. – 30000/do 15 úč., 31500/16–25 úč., 33000/26–35 úč., 34500/36–45 úč., 36000/46–50 úč., 37500/nad 50 úč.
32 hod. – 38000/do 15 úč., 39500/16–25 úč., 41000/26–35 úč., 42500/36–45 úč., 44000/46–50 úč., 45500/nad 50 úč.

Uvedené ceny platí pro zakázkové kurzy sjednané s VISK po 1. 7. 2018.

Realizaci vzdělávacích programů na zakázku je možné domluvit s metodiky na jednotlivých střediscích VISK – kontakty.