VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Malí šikulové - rozvoj učitelů mateřských škol

Aktivity všech projektů proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.
Byly splněny vytčené cíle a projekty byly ukončeny.

Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání – MALÍ ŠIKULOVÉ

Projekt IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086

Obsahem projektu je celkem 11 aktivit, které jsou připraveny tak, aby účastníci získali potřebné poznatky a zdokonalili se formou praktického učení pomocí názornosti v didaktických postupech a metodách, díky kterým budou moci ve své praxi úspěšně aplikovat moderní přístup k polytechnickému vzdělávání.

Podpořené cílové skupiny:

  • učitelé mateřských škol Středočeského kraje
  • ředitelé a vedoucí pracovníci mateřských škol Středočeského kraje

Termín realizace projektu: 06/2014 – 06/2015

Cílovou skupinou jsou učitelé a vedoucí/řídicí pracovníci mateřských škol a školských zařízení vzdělávající předškolní děti podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mimo NUTS II hl. město Prahy.

Účast v projektu je zdarma. Na spolupráci při realizaci projektových aktivit se těší:

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK a Pavla Langrová, hlavní manažerka projektu Malí šikulové, tel. 606 615 672

Informace o projektu


Malí šikulové – klíčová aktivita KA11 – Závěrečný workshop
proběhla 3.6.2015 v Praze na lodi Poseidon, součástí programu bylo i vystoupení ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky s jednoduchými a názornými pokusy.

Ilustrační fotografie v galerii.

V odborném časopise Řízení školy číslo 3/2016 byl publikován článek paní učitelky Ivety Peruthové z MŠ V Lukách Rakovník, v příloze je náhled strana 1 a strana 2.


Malí šikulové – klíčová aktivita KA4 – Malí objevitelé

Praktický seminář v Nymburce. Ilustrační fotografie v galerii.


Malí šikulové – klíčová aktivita KA8 – Odborné exkurze – Technické muzeum

Druhá exkurze proběhla v Národním technickém muzeu v Praze. Pro účastnice byl zajímavý kontrast mezi klasickým pojetím muzea NTM, kde exponáty jsou především ukázkou dovedností v historii naší země, a na aktivitách založeném muzeu Techmanie. Ilustrační fotografie v galerii.

Na jaře 2015 jsme realizovali exkurzi do Plzně. Interaktivní muzeum Techmania je velmi inspirativní, velké množství aktivit si mohly účastnice vyzkoušet a některé mohou později použít při činnostech s dětmi. Další vydařená součást klíčových aktivit naplánovaných pro učitelky MŠ v rámci projektu MALÍ ŠIKULOVÉ. Ilustrační fotografie v galerii.


Malí šikulové – klíčová aktivita KA10 – Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ

Na podzim jsme v rámci projektu Malí šikulové realizovali dva Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ. První proběhl dne 19. a 20. září 2014 v Motelu U Jezera ve Velkém Oseku a druhý se konal 17. a 18. října 2014 v hotelu Lions v Nesuchyni.

Kurzy byly zaměřeny na další rozvoj kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vedení pedagogického sboru i z pohledu vlastní pedagogické činnosti. Obou kurzů se zúčastnilo čtyřicet ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol Středočeského kraje. Účastnice se pod lektorským vedením Mgr. Evy Burdové, MBA společně zamýšlely v první části dvoudenního kurzu nad možnostmi rozvoje emoční inteligence a vlivu na celkovou úspěšnost jedince v životě. Hlavním tématem druhé části kurzu bylo posílení dovedností při zvládání stresu v náročné funkci a profesi. Účastnice si pod vedením lektorky vyzkoušely některé relaxační techniky vhodné pro osobní potřebu i využití v pedagogické praxi. Účastnice vyzdvihovaly především skvělý výkon a lidský přístup lektorky, obsah semináře hodnotily jako velmi přínosný a smysluplný, ocenily také bezchybné organizační zajištění.


Malí šikulové – klíčová aktivita KA7 – Odborné exkurze – Tvůrčí dílny

Na podzim 2014 ve dnech 26. září a 1. října jsme realizovali první exkurze, které byly naplánované pro učitelky MŠ v rámci projektu MALÍ ŠIKULOVÉ. Pro jejích realizaci jsme vybrali malebné prostředí Šubrtova statku, který je součástí historických zemědělských usedlostí Národopisného muzea Slánska v Třebízi.

Cílem klíčové aktivity Odborné exkurze – Tvůrčí dílny bylo vytvořit pro účastníky inspirativní prostředí, ve kterém by se mohli seznámit s klasickými i moderními řemeslnými a výtvarnými technikami. Požadavkem bylo, aby si zájemci mohli vybrané techniky a postupy vyzkoušet a aby to byly činnosti, které lze přenést do prostředí MŠ.
Dílny, které jsme připravili, byly v obou dvou termínech skoro identické, pouze u 2 dílen jsme udělali malou změnu. Návštěvníky exkurze čekala na začátku hodinová prohlídka prostor muzea s odbornou přednáškou, kterou si účastníce pochvalovaly. Od 10:00 hod. byly pro ně připravené tvůrčí dílny. Paní učitelky si vyzkoušely celou škálu řemeslně výtvarných technik, čekaly na ně ukázky hrnčířství a rukodělných prací – tkaní, pletení z pediku i papíru, práce se šoustím, voskem, modelovaní z hrnčířské hlíny nebo také práce s papírem, koláž – asambláž, enkaustika, výroba košíku, či korálkování. Celý článek v PDF.

Ilustrační fotografie v galerii.