VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 40 hod.

ilu_obrázek_skleněnky

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času v rozsahu 40 hod. – od září 2019 v Praze

kvalifikační kurz určený zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem.

Podrobné informace a přihlášení
V případě dotazů kontaktujte Petru Tomášovou, DiS. – tomasova@visk.cz, 724 961 090.


Jazykové kurzy angličtiny v Praze pro školní rok 2019/20

VISK Praha nabízí pro školní rok 2019/20 nové jazykové kurzy angličtiny.

nabídce jsou kurzy od začátečnické úrovně A0 až po pokročilou B1/B2. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT ČR.

Pokud si zároveň nejste jisti svou jazykovou úrovní, přijďte se zdarma a nezávazně otestovat v některé zářijové testovací lekci.


Léto je čas splněných přání

člun a voda

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, slunce, čisté vody a svěžího vzduchu našim klientům, přátelům a příznivcům přejí pracovníci

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

kval kurz 2019

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – Praha
Od března do června 2019 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 12. 6. 2019 ukončen závěrečnou zkouškou a 23 úspěšných absolventů získalo osvědčení o získání nové kvalifikace.


Nová metodická příručka nejen pro asistenty pedagoga

asistent klima

Rádi bychom Vás upozornili na publikaci našich lektorů, Jitky Gabašové a Miroslava Vosmika, kteří připravili metodický materiál věnovaný spolupráci učitelů a asistentů pedagoga při podpoře pozitivního klimatu ve třídách.
Vychází přitom i ze svých seminářů, které nabízí VISK.

Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Publikace si klade za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková pedagogika pro budování a posílení vnitřní motivace dětí k učení a jak je možné využít asistenta pedagoga při zážitkovém učení ve prospěch celé skupiny.

Text je určen především pedagogickým a poradenským pracovníkům škol, asistentům pedagoga i pracovníkům školských poradenských zařízení.

Asistent pedagoga a klima třídy.


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

leták_studium

Studium pro asistenty pedagoga – zahájení v září 2019.

V rámci studia účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a praktické dovednosti pro práci s nimi. Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka (od 8:30 do 15:30) ve středisku VISK – Pštrossova 15, Praha 1. Celkem proběhne 10 výukových dnů v období od září 2019 do února 2020.

Podrobné informace a přihlášení

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.


Stránky