VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dvoudenní workshopy - Animace/Film - zdarma v Nesuchyni

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Aeroškolou

WORKSHOP – Animace / Film.

Termín konání: 5. – 6. června 2019

Místo konání: Školící středisko Nesuchyně – Hotel Lions
Hrazeno v rámci IKAP, pro účastníky z SČK zdarma.

Podrobné informace a přihlášení

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Realizováno a hrazeno v rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. 


Co může školám VISK nabídnout v rámci projektu IKAP

VISK je jedním z partnerů krajského projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu
(podrobnosti o projektu a našich aktivitách).

Středočeské základní a střední školy mohou ZDARMA využít nabídku našich služeb a aktivit v rámci tohoto projektu – doporučujeme např.:

Supervize pro školy

  • poskytnutí služeb supervizora škole
  • supervizor bude dojíždět přímo do školy
  • předpokládá se zapojení ředitele, případně dalších vedoucích pedagogických pracovníků školy
  • rozsah supervize pro 1 školu – 20 hodin

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

  • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
  • konzultant bude jezdit přímo do školy
  • konzultant poskytne skupince pedagogů (2 – 4) metodické rady a doporučení, pomůže jim s řešením nejčastějších problémů, možná je i výchozí hospitace v hodině, výukovou hodinu na škole může odučit i konzultant (v AJ) apod.
  • rozsah konzultace pro 1 školu – 10 hodin

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz, 606 615 672.

Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi (Elektrikář – silnoproud) – 29. 5. 2019 od 9.00 hod. na Akademie řemesel Praha – Zelený pruh Možnost přihlášení

V rámci setkání budete mít možnost vidět v praxi průběh teoretické i praktické části zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – silnoproud, prostor bude i pro dotazy týkající se průběhu a přípravy zkoušek. Účast na setkání Vám pomůže k rozhodnutí, zda začít s celoživotním vzděláváním či rozšířit jeho nabídku na Vaší škole. 


Setkání ředitelů - Seč 2019

seč_2019

V příjemném prostředí Kongresového hotelu Jezerka u přehrady Seč proběhlo 9. a 10. května 2019 první z letošních dvou setkání ředitelů základních a mateřských škol, která každoročně organizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje.

Setkání navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D. Doplnil komentářem vystoupení RNDr. Zuzany Matuškové a Mgr. Pavly Katzové k připravované reformě financování regionálního školství. Během svého vystoupení zodpověděli dotazy ředitelů škol.

Na setkání dále vystoupili dále například náměstek Ústředního školního inspektora PhDr. O. Andrys, MBA, MAE či zástupce odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. M. Adamec. Druhé z letošních setkání ředitelů škol proběhne v Nesuchyni koncem května, s podobným programem.


III. Metodické setkání - Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Akademií řemesel Praha – Střední školou technickou III. Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi.

Termín konání: 29. května 2019

Místo konání: Akademie řemesel Praha, Zelený pruh 1294/52 Praha 4

Podrobné informace a přihlášení


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

leták_studium

Studium pro asistenty pedagoga – zahájení v září 2019.

V rámci studia účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a praktické dovednosti pro práci s nimi. Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka (od 8:30 do 15:30) ve středisku VISK – Pštrossova 15, Praha 1. Celkem proběhne 10 výukových dnů v období od září 2019 do února 2020.

Podrobné informace a přihlášení

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.


Webináře

Projekt IKAP – Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje bude pořádat Vzdělávací institut Středočeského kraje celkem 10 webinářů.

Čtyři z nich proběhnou ještě do konce letošního školního roku. Níže uvádíme termíny, časy, témata jednotlivých webinářů a odkazy pro vstup na webináře.

14. 5. 2019 od 19:00 QR kódy ve výuce Přístup na webinář

21. 5. 2019 od 19:00 Fotky a videa ve výuce Přístup na webinář

11. 6. 2019 od 19:00 Trimino a Learningapps ve výuce Přístup na webinář

18. 6. 2019 od 19:00 Rozmluvené fotky – Chatter Kids – ve výuce Přístup na webinář

V případě dotazů kontaktujte Bc. Martina Borského – borskym@visk.cz, 725 868 738.


Nabídka seminářů k inkluzi - Praha

 quartz_with_petroleum_inclusions

Ve 2. pololetí nabízíme volná místa v těchto inkluzivních programech:

Vzdělávání nadaných žáků na základní škole (8 hod.)
termín: 3. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Podrobné informace a přihlášení:

Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole (8 hod.)
termín: 9. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (8 hod.)
termín: 17. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:

Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti pedagogické intervence (16 hod.)
termín: 6. 6. a 7. 6. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:)


Stránky