VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

O nás

KDO JSME
Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK® je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem
za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.

KDE JSME
Své aktivity zajišťujeme prostřednictvím 7 regionálních pracovišť
– vzdělávacích středisek VISK®,
sídlících v některých bývalých okresních městech Středočeského kraje a v Praze:

CO DĚLÁME

...vzděláváme!

Další profesní vzdělávání
pedagogických pracovníků – DVPP: vzdělávací programy pro všechny kategorie pedagogických pracovníků a všechny druhy a typy škol a školských zařízení
veřejné správy – DVVS: vzdělávání úředníků a volených členů zastupitelstev
sociálních služeb – DVSS: vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Realizace jednotlivých kurzů a seminářů, rozsáhlejších vzdělávacích cyklů i kvalifikačního vzdělávání.

Vzdělávání seniorů - Akademie třetího věku VISK®
• dvousemestrální studijní programy Historie a kultura, Svět literatury, Dějiny umění
• jednosemestrální studijní cykly
• jazykové a jiné kurzy i jednotlivé semináře
Probíhá ve více než 10 městech Středočeského kraje - regionálních střediscích A3V VISK®.

Vzdělávání veřejnosti
• krátkodobé vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a volnočasové aktivity

Centrum pro rekvalifikace při VISK®
• metodika a koordinace středočeských středních škol v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací
• VISK® je autorizovanou osobou pro zkoušky k získání několika profesních kvalifikací

Projektová činnost
• vlastní realizované projekty ESF, MŠMT atd.
• projekty grantových programů U. S. Embassy, Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) atd.
V dalších projektech se účastníme jako partneři nebo dodavatelé.

Mezinárodní aktivity
• pracovní kontakty v rámci dohody čtyř regionů - ČR, Německo, Polsko, Francie
• participace v mezinárodních projektech středočeských měst

Více informací naleznete na www.visk.cz nebo na:
• tel. 606 656 724 – ředitel VISK Mgr. Jiří Holý
• tel. 731 470 387 – oblast vzdělávání pedagogických pracovníků, Mgr. Jana Münzbergerová
• tel. 733 642 647 – oblast vzdělávání veřejné správy, Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová
• tel. 725 416 194 – oblast vzdělávání v sociálních službách, Mgr. Kateřina Lesová


Výroční zprávy
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2011/2012 a upřesnění koncepce rozvoje do roku 2017.
Výroční zpráva 2010/2011

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Vzdělávací institut Středočeského kraje

- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
2. právní forma, způsob založení VISK® je příspěvková organizace Středočeského kraje.
Zřizovací listina č. j.: OŠMS/3047/2001 byla vydaná Středočeským krajem.
3. sídlo a poštovní adresa Vzdělávací institut Středočeského kraje
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
4. Hlavní kontakty telefon a fax 325 511 545, mail visk@visk.cz, všechny telefony, mailové a poštovní adresy viz Kontakty
5. Organizační struktura Organizační struktura v grafické podobě
6. Příjmový účet 18538191 / 0100 Komerční banka
7. IČ, DIČ 00641111, CZ00641111, nejsme plátci DPH
8. Datová schránka k7inq26
9. Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_68.html
10. Původní profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00641111
11. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů: V roce 2003 bylo přiděleno reg. číslo 00020743.
12. DPO - pověřencem jmenován: Mgr. Jaroslav Borský, mail: borsky@visk.cz, telefon: 721 850 183
13. Registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví: udělena ochranná známka VISK®

1.11.2018