VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2018/19

titulní strana katalogu DVPP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2018/19.

V elektronickém katalogu se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit.

Pro usnadnění výběru šablonových programů DVPP jsme pro Vás připravili šablonový katalog, obsahující vybrané semináře doporučené pro Šablony I, II.

Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.

Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací akce v 2. pololetí školního roku 2018/19 je 31.1.2019.
Na všechny akce je možné se hlásit v průběhu celého pololetí, nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na spolupráci v roce 2019.

Mgr. Jana Münzbergerová
náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387, e-mail: munzbergerova@visk.cz


Programová nabídka pro veřejnou správu na 1. pololetí 2019

DVVS2019titulka

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové, 

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2019 určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Pod odkazem Vzdělávání veřejné správy naleznete vždy aktualizovanou nabídku kurzů s podrobnějšími informacemi o obsahu kurzu včetně možnosti přihlašování.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a do dalších vybraných regionů.

Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Pavla Kadeřávková, mobil: 733 642 647, e-mail: kaderavkova@visk.cz


Programová nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí roku 2019

DVVS2019titulkaS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVSS Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí roku 2018 v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete pod odkazem Vzdělávání v sociálních službách.

Bližší informace ke vzdělávání v sociálních službách obdržíte na tel. 725 416 194 – Mgr. Kateřina Lesová. 


Přání vánoční a novoroční 2019

PF2019

Přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátečních dnů a těšíme se na Vás v roce 2019.

Děkujeme za spolupráci v letošním roce.

Za všechny pracovníky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
Mgr. Jiří Holý


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Praha

kvalifikurz2018

Od září do prosince 2018 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 12.12. 2018 ukončen závěrečnou zkouškou.
Osvědčení o získání nové kvalifikace převzalo 24 úspěšných absolventů.


Geologie, nerosty, o planetě Zemi

pyrit_vzorek

VISK připravil tři semináře s tématikou:

geologie, nauky o nerostech, o vývoji planety Země.

Všechny jsou určeny učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a středních školách, pedagogům volného času.

O planetě Zemi z pohledu geologie

Termín konání: čt 17.01.2019 09:00–16:00
Místo konání: VISK Praha, Pštrossova 15
Podrobné informace a možnost přihlášení:

Obsah – témata:

 • přehledný úvod do tematiky vzniku a vývoje planety Země
 • zemské jádro, jeho složení a stavba, magnetické pole Země
 • poznatky získané zkoumáním meteoritů
 • zemský plášť, jeho složení a stavba, proudění plášťových hornin
 • zemská kůra a procesy deskové tektoniky atd.

Nová publikace pro učitele anglického jazyka

titulni_obalka_publikace

Nová publikace pro učitele anglického jazyka se zaměřuje především na využití interaktivních technik ve výuce, které podporují rozvoj kritického myšlení, komunikačních kompetencí a motivují žáky, studenty prostřednictvím spolupráce.
Kniha vyjde začátkem roku 2019 také v české verzi.
Spoluautorka knihy Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D., je pedagogem ŠKODA AUTO Vysoká škola a lektorkou VISK.

Demo verze jedné lekce:

Podrobnější anotaci obsahuje přiložený soubor.


Základní kurzy Excel a Word - 6 hodin, Praha

Připravili jsme dva kurzy s přehledem základních dovedností v práci s kancelářskými programy.
Jsou vhodné i pro pracovníky ve školství, vzhledem k délce 6 hod. nelze hradit ze šablon. 

Microsoft EXCEL – základní funkce, 30.11.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s tabulkovým editorem. Cílem je získat základní dovednosti pro používání tabulkového editoru.

Obsah kurzu:

 1. Formáty buněk, adresace, kopírování formátu, vkládání a kopírování vzorců.
 2. Rychlé úpravy celých tabulek, styly.
 3. Propojení listů, souborů.
 4. Dostupné funkce a příklady jejich využití.
 5. Tvorba tabulek a grafů s využitím pokročilých funkcí.
 6. Tisk dokumentů – úpravy před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky.
 7. Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, prezentační programy).

Microsoft Word – základní funkce, 13.12.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s textovým editorem s cílem získat základní dovednosti pro jeho používání. 


Tablety v projektové výuce - Praha listopad

muž s tabletem

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 27.11.2018 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Scribus – odloženo na únor 2019

Scribus je grafický program, určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických.


Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480 


Stránky