VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Srpnové semináře k výchově k podnikavosti - Kutná Hora

Akreditované semináře pro střední školy,využitelné pro „šablony“

Určeno: pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům, kariérovým poradcům.

Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání 8 hod.
Prakticky i teoreticky se účastníci vzdělávacího programu seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika. Seznámí se s formami podnikání, s podnikatelským záměrem, s investicemi a administrativou. Důležité jsou také základní obchodní dovednosti, prezentace a specifika potencionálních zákazníků.

Lektor: RNDr. Petr Pokorný
Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51 30.08.2018 09:00 –16:00h
podrobnosti a přihlášení: https://www.visk.cz/akce/1481H41

Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti 8 hod.
Vzdělávací program poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.

Lektor: RNDr. Petr Pokorný
Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51 29.08.2018 09:00 –16:00h
podrobnosti a přihlášení: https://www.visk.cz/akce/1482H41


Přejeme krásné prázdniny a dovolenou!

letni_idylka

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, slunce, čisté vody a svěžího vzduchu všem našim klientům a přátelům přejí pracovníci

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

absolventi_kurzu_2018

Od března do června 2018 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 13. 6. 2018 ukončen závěrečnou zkouškou.
Osvědčení o získání nové kvalifikace převzalo 25 úspěšných absolventů.


Novinky z oblasti profesních kvalifikací v souvislosti s GDPR

V souvislosti s nařízením Evropské unie, které se věnuje ochraně a zpracování osobních údajů došlo ke změně formuláře přihlášek pro profesní kvalifikace. Nově na nich musí být uveden souhlas se zpracováním osobních údajů. Také došlo ke změně počtu a druhu informací, které jsou od uchazeče o zkoušku vyžadovány.


Setkání ředitelů ZŠ a MŠ v Nesuchyni

ilustr_obrázek

Druhé z letošních setkání ředitelů středočeských mateřských a základních škol proběhlo 22. a 23. 5. 2018 již tradičně v prostředí hotelu LIONS v Nesuchyni.
V programu zazněla řada aktuálních témat: změny ve financování regionálního školství (Odbor školství KÚ Středočeského kraje), nové možnosti testování InspIS SET (ČŠI), právní řešení vybraných situací ve školství (Mgr. Ladislav Dvořák), podpora přírodovědného vzdělávání (Dům Natura Příbram).
Změny v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) okomentovala Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT, společně s kolegyní Mgr. Kateřinou Skalkovou. 


GDPR - pověřenec VISK

VISK jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO:

Mgr. Jaroslav Borský
Kontaktní údaje:
borsky@visk.cz
tel. 721 850 183


Elektronické vydávání Europass – dodatků k osvědčení

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání je možné stáhnout z databáze dodatků pro aktuální školní rok.
Více informací na: http://www.europass.cz/…lektronicky/

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích. Pro potenciální zaměstnavatele je zdrojem důležitých informací o zájemcích a uchazečích.
Zejména pro studenty, kteří právě skončili střední školu a chtějí získat v zahraničí další zkušenosti, je užitečné využit dílčí možnosti:

  • Europass-životopis pomůže při hledání pracovního uplatnění, může obsahovat pracovní zkušenosti a všechny dovednosti včetně počítačových, technických, sociálních nebo organizačních.
  • Europass-dodatek k osvědčení vydává škola jako přílohu k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
  • Europass-jazykový pas obsahuje vlastní hodnocení jazykové úrovně (A1–C2) v angličtině, němčině nebo dalších cizích jazycích. Není nutné dokládat certifikát nebo zkoušku.

Tematická vycházka na Nový Židovský hřbitov

V rámci cyklu Pietními místy Prahy pořádáme další tematickou vycházku, tentokrát nás naši průvodci provedou po Novém Židovském hřbitově na Olšanech.

Zastavíme se nad hroby osobností známých i neznámých. Ukážeme si, kde odpočívá Jiří Orten, Ota Pavel nebo Arnošt Lustig, a kde leží nejnavštěvovanější židovský spisovatel Franz Kafka. Nebude chybět poezie, hudba ani malé tematické překvapení.

Vycházka se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 14:00 hod.
podrobnosti a on-line přihlášení


Ministr Plaga na setkání ředitelů škol v Seči

V příjemném prostředí Kongresového hotelu Jezerka u sečské přehrady proběhlo 9. a 10. května 2018 první z letošních dvou setkání ředitelů základních a mateřských škol, která každoročně organizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje .

Druhý den setkání byl poctěn mimořádnou návštěvou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., a náměstka ministra pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla. Pan ministr se ve svém vystoupení dotkl řady důležitých témat včetně inkluze a připravované reformy financování regionálního školství, kterou následně podrobně vysvětlil pan náměstek.
Během svého vystoupení zodpověděli dotazy ředitelů škol.

Druhé z letošních setkání ředitelů škol proběhne v Nesuchyni ve dnech 22. – 23. 5. 2018.


Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

ilu_obrázek

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru – obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, především se zaměřením na nejčastěji zjišťované chyby v této oblasti.

Určeno: Vzdělávací kurz je určen úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, a dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů.

Data a místa konání:

17.05.2018 – Kutná Hora, On-line přihlášení

Zúčastnit se mohou též zástupci příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.


Stránky