VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Dvoudenní seminář pro ředitele mateřských a a základních škol

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil tradičně před koncem školního roku dva výjezdní dvoudenní semináře pro ředitele MŠ a ZŠ, které jsou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je také umožnit ředitelům škol a školských zařízení pracovní setkání k navázání nových kontaktů a předání zkušeností.

Termíny a místa konání

Výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ, 22. – 23. 5. 2013, Kutná Hora, hotel U Kata http://www.ukata.cz/

Výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ, 27. – 28. 5. 2013 Nesuchyně, hotel Lions http://www.stredisko-nesuchyne.cz/


Grantový projekt pro střední školy Praxí ke kvalitě

V dubnu 2013 jsme zahájili realizaci projektu: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do vzdělávacích programů A, B, C projektu PRAXÍ KE KVALITĚ, které budou probíhat od září 2013, je prodloužena do 30. srpna 2013 (nebo do naplnění kapacity). Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.


Global Money Week - workshop pro žáky v ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Nymbursky denik 28 03 2013

Vzdělávací institut Středočeského kraje se problematice finanční gramotnosti na úrovni vzdělávání pedagogických pracovníku věnuje dlouhodobě, v poslední době často vytváříme semináře s touto tematikou přímo na zakázku jednotlivých škol. 


Česko-německý projekt pro školy "Na jedné lodi"

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem připravilo nový česko-německý projekt Na jedné lodi, který je zaměřen na školy, které mají partnerské školy v Německu, ale při vzájemné spolupráci komunikují převážně anglicky.


Učíme žáky prezentovat a veřejně vystupovat

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil seminář pod vedením doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc.


Kurzy dalšího vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

VISK nabízí volná místa v jednodenních osmihodinových kurzech dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách:

Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením – 9.4. 2013 v Příbrami


Konkurzní řízení z pohledu účastníka konkurzu

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro zájemce o místo ředitele školy / školského zařízení, kteří se účastní konkurzu, seminář Konkurzní řízení z pohledu účastníka konkurzu.


Nové grantové projekty - Manažerská angličtina a Praxí ke kvalitě

Informace o projektech a nabídka pro školy ve Středočeském kraji.

Od dubna 2013 zahajujeme realizaci dvou projektů určených pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji:

  • Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje – MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ

Termíny realizace obou projektů: 04/2013 – 12/2014. Účast v projektech je ZDARMA.

Přihlášky:

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do projektu MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA byla ukončena.

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do projektu PRAXÍ KE KVALITĚ je prodloužena do 15. května 2013.

Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.

V případě vyššího počtu přihlášených zájemců rozhoduje o zařazení do jednotlivých aktivit projektů datum přijetí přihlášky při dodržení podmínek pro přihlašování stanovených v jednotlivých projektech.


Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vydávají Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.


Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam obsahuje právní předpisy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně právní předpisy s úzkým vztahem k jeho působnosti. Předpisy jsou uvedeny ve znění platném k 31. 1. 2013.

Č.j. MSMT-54809/2132–61 dokument ve formátu PDF ke stažení.


Stránky