VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Seminář pro učitele německého jazyka

Seminář jazykové animace pro učitele NJ pořádá Tandem Plzeň v termínu 11.- 14. duben v Berouně. Koná se v rámci projektu „Němčina nekouše“, uzávěrka přihlášek již 15. března 2013. Podrobnosti na připojeném letáku:

Další informace k semináři a link k přihlašovacímu formuláři.


Dvoudenní výjezdní seminář pro ředitele středních škol

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil výjezdní dvoudenní seminář pro ředitele středních škol. Uskuteční se 25. a 26. 3. 2013 tradičně v Nesuchyni, hotel Lions. V příloze naleznete rámcový program a popis cesty pro individuální dopravu.

Dále prosíme o vyplnění přiložené návratky pro potvrzení účasti a odebíraných hotelových služeb. Platí i pro již přihlášené i ty, kteří se přihlásili on-line prostřednictvím webu VISK.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 15. 3. 2013 odešlete přiloženou návratku na mail rakovnik@visk.cz.


Nabídka programu SVES v roce 2013

Program SVES je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.


Další termín pro seminář k problematice přijímání k předškolnímu vzdělávání

Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se správním řádem.

Seminář reaguje na aktuální a citlivou problematiku přijímání k předškolnímu vzdělávání, které probíhá v režimu správního řízení, a připomíná zásady správního rozhodování v souladu se správním řádem a školským zákonem. Zohledněny budou i změny, které do předškolního vzdělávání přinesla novelizace školského zákona účinná od 1. ledna 2012.

22.03.2013 od od 09:00h Praha 5-Smíchov, Zborovská 11 – budova Středočeského kraje, termín je plně obsazen.

Další možnost 26.3.2013 od 10:00 podrobnosti a přihlášení.


Příprava ke konkurzu na ředitele škol a školských zařízení

již v březnu 2013 nabízíme pro všechny zájemce dvoudílný seminář Příprava ke konkurzu na ředitele škol a školských zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. Rozsah 2×6 hodin, první díl 05.03.2013 od 9:00 hod., druhý díl 11.03.2013 – PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská 11.

Podrobné informace s možností přihlášení.


Slavnostní ukončení prvního cyklu A3V

První cyklus Akademie třetího věku – 2012 až 2013

Studium se setkalo s velkým ohlasem u veřejnosti, zájem překročil kapacitní možnosti – v prvním cyklu zahájilo studium celkem 80 účastníků. Od února 2012 do ledna 2013 úspěšně absolvovali oba semestry i semestrální zkoušky a v průběhu ledna 2013 bylo těmto prvním absolventům na všech střediscích A3V slavnostně předáno osvědčení.


Výtvarná soutěž a výstava ve Slaném

MŠ U divadla ve Slaném a Město Slaný vyhlašují výtvarnou soutěž na téma „Od podzimu do léta proběhnem se do světa“, určenou pro děti a žáky od 3 do 18 let; účastnit se mohou školy i jednotlivci. Práce se přijímají do 15. 4. 2013 v MŠ U divadla, Vítězná 1578, Slaný. Vítězné práce budou vystavené od 15. 5. do 30. 6. 2013.

Podrobné informace sdělí MŠ U divadla ve Slaném, tel. 312 522 379, e-mail: ms.udivadla@skolkyslansko.cz


Cyklus seminářů v rámci Akademie třetího věku - jaro 2013 - Kutná Hora

VISK uskuteční na jaře 2013 cyklus seminářů volně navazujících na studijní program A3V Historie a kultura. Semináře proběhnou ve studijním středisku Akademie třetího věku VISK – Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská 51 a zúčastnit se mohou jak absolventi A3V, tak i další zájemci z řad veřejnosti.

V období březen – červen 2013 proběhnou celkem čtyři semináře, rozsah každého je 5 hod. (celkem celý cyklus 20 hod.), poplatek za celý cyklus: 650 Kč. Zahájení 21. března 2013. Témata, podrobný obsah a termíny seminářů.

Přihlášky na tento cyklus přijímáme do 16.3.2013 nebo do naplnění kapacity. Přihlásit se je možné mailem na kutnahora@visk.cz, telefonicky na číslo 605 408 887 nebo zasláním přihlášky z informačního letáku.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - jaro 2013 Zdice

Určeno pracovníkům v sociálních službách – kvalifikační kurz dle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

Cílem kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách, podpora celoživotního učení a specifického profesního vzdělávání. Kurz posílí jejich schopnosti a dovednosti poskytnout sociální službu na základě standardu kvality v sociálních službách. Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností – teoreticky probíraná témata jsou propojována s osobními zkušenostmi účastníků kurzu. 


Semináře pro učitele společenskovědních témat

zde si leták otevřete ve velkém formátu

Arabsko-izraelský konflikt: příčiny, průběh, důsledky 

Islám a islámský fundamentalismus


Stránky