VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Řízení zaměstnanců / Vedení hodnotícího rozhovoru

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství. 


Začleňování žáků-cizinců do základních škol - seminář MŠMT

MŠMT pořádá pracovní seminář pro pedagogické pracovníky základních škol vyučujících žáky-cizince k tématu začleňování žáků-cizinců do základních škol. 7. 12. 2012 (9.00–15.00 hod.) na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zasedací místnost 081/C).

V příloze je podrobný program a návratka/přihláška.


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2012/2013. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.


Nový web VISK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

vítáme Vás na nových internetových stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Vzhledem k postupnému rozšiřování naší činnosti a rozběhu nových aktivit a projektů vyvstala nutnost stránky rekonstruovat a doplnit. Se změnou struktury a obsahu je samozřejmě spojena i změna designu. Věřím, že se Vám naše nové internetové stránky budou líbit nejen svým novým vzhledem, ale i již zmíněnou strukturou a zejména obsahem. Stejně tak věřím, že se v nich velmi rychle zorientujete a budete s nimi rádi pracovat minimálně tak jako doposud, a že Vám budou i nadále dobrým pomocníkem ve Vašem vzdělávání.

Pokud byste narazili na jakoukoliv nepřesnost či problém v jejich funkčnosti, prosím o zaslání upozornění s popisem této věci na adresu stejskal@visk.cz.

Děkuji za spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Odměňování ve školství

Termín konání: 9.11.2012, od 9:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. 

Seminář je zaměřen na jednu z podstatných oblastí řídící práce ředitelů škol a školských zařízení jako zaměstnavatelů – odměňování zaměstnanců.

Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům škol základní vhled do problematiky čerpání státního rozpočtu i dalších zdrojů v oblasti mezd a platů, informace o nejčastějších pochybeních ředitelů a v návaznosti na to poskytnout informace k vytvoření účinného kontrolního systému.

Přihlášení a podrobnosti.


Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým žákem – pro pedagogy pražských škol

Pro velký zájem o tento program jsme připravili termín i pro pedagogy z pražských škol. 

Všechna místa náhradníků byla již obsazena pedagogy ze Středočeského kraje – podpořenou skupinou, semináře jsou hrazeny z rozpočtu KÚ středočeského kraje (první termín se uskutečnil 1.11.2012, opakování bude v dalším termínu 23.1.2013). Pro pedagogy pražských škol je připraven termín 19.12.2012.


Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.  logo eqf

Dosaženou úroveň EQF ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, které člověk získá ve škole (od základní po vysokou), ale i znalosti a dovednosti, které získá v průběhu praxe nebo formou různých kurzů a stáží, pokud jsou ověřeny zkouškou s celostátní platností.

Úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí.


Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách angličtiny

Termín konání: 16.10.2012, od 13:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov.

Seminář je určen především učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ. Účastníci si v praktických postupech ověří ukázky rozmanitých vyučovacích metod a aktivit, umožňujících přizpůsobení dětem různého věku i schopností a úrovně znalostí včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášení a podrobnosti.


Školská legislativa / Praktické dopady novely archivního zákona a jeho nové prov. vyhlášky ke spisové službě účinné od 1.8.2012

Seminář se zaměřuje na aplikaci novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 7. 2012 a dalších souvisejících právních předpisů upravujících problematiku vedení spisové služby, tvorbu a obsah spisových řádů a plánů, evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve školách a školských zařízeních.

Termín konání: 17.10.2012, od 9:00 hod., KUSK Praha, Zborovská 11

Podrobnosti a přihlášení.


Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

logolink ESFCR

VISK se úspěšně zúčastnil veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit

v rámci projektu Středočeského kraje

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./3.1.00/05.00049

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od září 2012 do července 2013 VISK jako dodavatel zajišťuje realizaci dvou klíčových aktivit:

Klíčová aktivita 6 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje

Klíčová aktivita 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje


Stránky