VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

SEMINÁŘ K NOVELE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Novela zákona o pedagogických pracovnících nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012, proto jsme seminář k této problematice připravovali na období tzv. přípravného týdne, ale výrazné organizační změny na MŠMT v průběhu července a srpna ovlivnily časové možnosti lektora a plánovaný termín musel být posunut na později.

Termín 24. říjen 2012 je zcela naplněn, pokud se podaří dojednat další termín, budeme informovat prostřednictvím tohoto webu i mailovou poštou.


K novému školnímu roku

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vážení pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení,

začíná nový školní rok 2012/2013. To, že se v jeho označení objevuje na konci třináctka, určitě nebude znamenat nic negativního, jak mi jedna kolegyně nedávno říkala. Nicméně pravdou určitě bude, že ani tento školní rok s třináctkou na konci nebude snadný.

Jsem však optimistou a vím, že vše úspěšně zvládnete. Přeji Vám i dětem, žákům a studentům, kterým věnujete svou práci a péči, aby vykročení do nového školního roku bylo úspěšné a celý rok byl naplněn úsměvy a pozitivním myšlením.

Srdečně všechny zdravím a těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Programová nabídka DVPP na I. pololetí šk. roku 2012/2013

Modrá obálka nabídky DVPP

předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2012/13.

Nová programová nabídka akcentuje opět změny v právních předpisech, kvalifikační studia, studium ředitelů, podporu ve výuce jednotlivých předmětů, programy v oblasti prevence rizikového chování, metody inovace ŠVP, programy v rámci „šablon“ pro základní a střední školy atd.


Anglický jazyk – distanční e-learningové kurzy ve spolupráci s BC

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu.

Účastníci po úvodním prezenčním semináři (4 hod.) pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle – jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.


Semináře prevence podzim 2012 – bez účastnického poplatku

Semináře prevence se uskuteční v prostorách KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov.

Podrobné informace a možnost přihlášení jsou na přiložených odkazech.

1.11.2012 Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým žákem http://www.visk.cz/akce/1523G21

22.11.2012 Pedagogická diagnostika třídního kolektivu http://www.visk.cz/akce/1542G21

29.11.2012 Netolismus, gambling, kyberšikana http://www.visk.cz/akce/1596G21

5.12.2012 Sekty a jejich působení v ČR http://www.visk.cz/akce/1583G21 


Zákon o veřejných zakázkách – 5.9.2012, 9.00 hod., ZŠ Lipanská, Kolín, 6 hod.

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení se zákonem o veřejných zakázkách, č. 137/2006 Sb. a jeho aplikací v praxi. Součástí kurzu je i praktický návod jak postupovat při zadání veřejné zakázky prostřednictvím externí firmy, požadavky, kritéria hodnocení apod.

Obsah kurzu:

I. Veřejné zakázky, jejich druhy, zadavatelé

  • platná právní úprava, účel a podstata zadávání veřejných zakázek, pojem a druhy veřejných zakázek, zadavatelé (veřejný, dotovaný, sektorový)

II. Postup při přípravě veřejných zakázek

  • druhy a podmínky použití zadávacího řízení, lhůty v zadávacím řízení, kvalifikace, stanovení zadávacích podmínek, zpracování zadávací dokumentace, zjevná a skrytá diskriminace uchazečů

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje pro Vás připravil Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 14. 9. – 3. 11. 2012

Délka: 150 hod. (100 hod. prezenční výuky + 50 hod. praxe)


Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!

Jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Vám děkuji za dosavadní spolupráci.

Pracovníkům škol a školských zařízení přeji příjemné a krásné prázdniny a všem ostatním přijemnou dovolenou.

Těšíme se na shledání a další setkávání při zajímavých seminářích.

Mgr. Jiří Holý


Mimořádný provoz ve VISK Praha, Kořenského

Kancelář VISK PRAHA, KOŘENSKÉHO, sídlící v budově základní školy je z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ v době od 22.6.2012 do konce září 2012 přesunuta na pracoviště VISK PRAHA, ZBOROVSKÁ.

Pevná telefonní linka 257 312 630 nebude v této době v provozu. Pro spojení použijte číslo 257 280 795.

Děkujeme PhDr. Eva Koberová a Vlasta Koubová


kvalifikační vzdělávání - STUDIUM PEDAGOGIKY

Akreditovaným ročním studiem podle § 22 odst. 1 písm. a) si doplní odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících:

  • učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ
  • učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatořích
  • učitelé jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2012–2013: e-mailem na adresu praha@visk.cz nebo on-line http://www.visk.cz/akce/1802G11 – studijní skupina SP1

a http://www.visk.cz/akce/1802G12 – studijní skupina SP2.

Přihlášky podávejte nejdéle do 31. 8. 2012 nebo do naplnění kapacity.


Stránky