VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce.

Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:

  1. ZÁKLADY PRÁVA
  2. PRACOVNÍ PRÁVO
  3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
  4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje je držitelem akreditace MPSV ČR č. 2012/0304-I pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zároveň získal akreditace na níže uvedené vzdělávací programy.

Zahájení realizace vzdělávání je naplánováno na září 2012, kdy bude zveřejněna pololetní nabídka vzdělávacích kurzů. Tato nabídka bude distribuována v tištěné formě i elektronicky všem organizacím poskytujícím sociální služby ve Středočeském kraji.


Studium k výkonu specializovaných činností

Prevence sociálně patologických jevů – 250 hodin – říjen 2012 – červen 2014.

V programu jsou ještě volná místa.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole.


Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC

Úplnou nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu na druhé pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy v srpnu tohoto roku. 


Semináře prevence – podzim 2012

Termín a témata seminářů:

Akreditované vzdělávací programy se budou konat v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov. Pro účastníky pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje zdarma (hrazeno z rozpočtu SČK).

Přihlášky na semináře prevence budou pro zájemce zpřístupněny na stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje www.visk.cz koncem srpna 2012.

Termín a témata seminářů:

13.9.2012 Dokumentace ŠMP,

20.9.2012 Poruchy příjmu potravy,

25.9.2012 Rostlinné drogy a rizika související s jejich užíváním,

25.9. 2012 Poruchy příjmu potravy z pohledu působení ŠMP,


Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků

Pro velký zájem o vzdělávací programy, které uskutečňujeme ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy, budeme 18.9.2012 opakovat program Botanická zahrada – inspirativní místo pro výuku a 26.9. a 27.9. 2012 program Rostliny léčí a krášlí.

Pro pedagogy předškolních zařízení jsme připravili na termín 19.9.2012 vzdělávací program Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání.


Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j. MSMT/16304/2012–20, dne 27. dubna 2012

soubor je v příloze ke stažení , dvě strany A4, formát DOC


Distribuce dokumentů Europass - dodatek k osvědčení (EDO)

V termínu od 11. 5. 2012 do 1. 6. 2012 si střední školy, které se prostřednictvím stránek NCE ČR (www.europass.cz/zadosti) zaregistrovaly k odběru podkladů Europass – Dodatek k osvědčení pro školní rok 2011/2012, mohou vyzvedávat hlavičkové papíry v níže uvedených střediscích VISK.

Konkrétní den a čas předání si předem domluvte s kontaktní osobou příslušného střediska. Děkujeme!


Akreditace Vzdělávacího institutu

Vzdělávací institut Středočeského kraje je držitelem těchto akreditací vzdělávací instituce:

  • akreditace MŠMT ČR čj. 11 497/2007–25 pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • akreditace MV ČR č. AK/I-19/2010 pro vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
  • akreditace MPSV ČR č. 2012/0304-I pro vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách

Dvoudenní semináře pro ředitele škol a ŠZ zřizovaných obcemi (MŠ, ZŠ)

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil tradičně před koncem školního roku výjezdní dvoudenní semináře pro ředitele škol a ŠZ zřizovaných obcemi. Jsou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je také umožnit ředitelům škol a školských zařízení pracovní setkání k navázání nových kontaktů a předání zkušeností.

Termíny a místa konání:

28. a 29. 5. 2012 Nesuchyně, hotel LIONS

29. a 30. 5. 2012 Čelákovice, kongresové centrum CMC


Stránky