VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurzy pro učitele přírodovědných a technických předmětů

Nabízené kurzy jsou určeny především pro učitele přírodovědných a technických předmětů všech druhů a typů škol i škol. zařízení a byly připraveny v rámci projektu „Energetika nově a otevřeně v technických a přírodovědných předmětech“, který je financovaný z OPVK.

Kompletní účast pedagogů na seminářích bude bezplatná.

Jednotlivé kurzy poutavě zpřístupňují informace o nových poznatcích, trendech a dalších aspektech velice diskutované oblasti, kterou energetika bezesporu je.


Vzdělávání pro veřejnou správu

Výběr z aktuální nabídky:

Kompletní nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu na první pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy. 


EUROPASS - DODATKY K OSVĚDČENÍ - DISTRIBUČNÍ STŘEDISKO PRAHA

V termínu od 14. 5. 2012 do 1. 6. 2012 si střední školy, které se prostřednictvím stránek NCE ČR (www.europass.cz/zadosti) zaregistrovaly k odběru podkladů Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2011/2012, mohou vyzvedávat hlavičkové papíry ve středisku VISK – RKC Praha. Konkrétní den předání materiálů je třeba si předem domluvit.

Kontaktujte nás – na tel.číslech 777 903 262, 257 312 630 nebo prostřednictvím emailu rkcp@visk.cz.

Adresa pro převzetí materiálů – Kořenského 10 (budova ZŠ) 150 00 Praha 5 – Smíchov


EU a my - 6

EU a my – 6


EU a my - 5

EU a my – 5


EU a my - 4

EU a my – 4


EU a my - 3

EU a my – 3


EU a my - 2

EU a my – 2

Druhý kurz má za sebou dva odborné semináře v Praze.

Další naplánované termíny všech kurzů:

Kurz / 1. sem. Praha / 2. sem. Praha / 3. sem. Praha / Zahr. stáž Brusel, Štrasburk

EU a my – 2 / 14.3.2012 / 2.4.2012 / 13.11.2012 / 22.-26.4.2012

EU a my – 3 / 3.4.2012 / 16.4.2012 / 14.11.2012 / 13.-17.5.2012

EU a my – 4 / 2.5.2012 / 23.5.2012 / 20.11.2012 / 3.- 7.6.2012

EU a my – 5 / 5.9.2012 / 19.9.2012 / 21.11.2012 / 7.-11.10.2012


Evropská unie a my - projekt VISK úspěšně pokračuje

V roce 2012 realizuje VISK grantový projekt zaměřený na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech – Evropská unie a my.

Obsahem projektu je vzdělávací program zaměřený na seznámení pedagogů s EU – její historií, současností, principy fungování jejích orgánů a institucí – a zahraniční odborná stáž spojená s návštěvou evropských institucí ve Francii, Lucembursku a Belgii.


Nabízíme lektory angličtiny – rodilé mluvčí

Ve spolupráci s CETP můžeme nabídnout lektory AJ, kteří se specializují na všechny věkové kategorie, od mateřské školky až po vysokou školu.

Někteří mohou učit i jiné předměty, např. přírodní vědy nebo výtvarnou výchovu.

Rodilí mluvčí mají minimálně bakalářský titul (BA), certifikát pro učitele angličtiny jako druhý jazyk a praxi v oboru. CETP = Central European Teaching Program.

Podrobné informace.


Stránky